سازمان دهی سایت های همسریابی

سازمان دهی سایت های همسریابی

 سازمان دهی سایت های همسریابی بدون مجوز مورد پیگیر قرار می گیرد.
در نشست کمیسیون تخصصی ازدواج و تعالی خانواده، ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده،  با اشاره به وجود سایت های متعدد در زمینه همسریابی و همسان گزینی افزود: برخی از این سایت ها نه نتها دارای تاثیر مثبت نبوده بلکه آثار مخربی و آسیب زایی را نیز به همراه دارند.
این مسئول وزارت ورزش با تاکید بر این که تنها، مراکزی که دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور هستند وجه قانونی داشته و اجازه فعالیت دارند، گفت: تفاهم نامه ای بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور منعقد شده است.
وی اظهارکرد: بنابراین یکی از اولویت های اصلی ما دردفتر ازدواج و تعالی خانواده ساماندهی این سایت‌ها است.
مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده درمورد بررسی های انجام شده درخصوص سایت ها همسریابی اضافه کرد: به طورکلی وضعیت فعالیت این سایت به دو شکل است، نخست سایت هایی که دارای مجوز قانونی هستند و دوم سایت های بدون مجوز قانونی در حال فعالیت هستند.
وی درباره سایت های دارای مجوز گفت: برخی از این سایت با وجود داشتن مجوز و اساسنامه خارج از حیطه وظایف مشخص شده در اساسنامه خود فعالیت دارند و برخی دیگر هرچند در حیطه وظایف مشخص شده فعالیت دارند ولی از افراد بدون تخصص و نامطلع استفاده می‌کنند.
وی افزود تا کنون ۵۰ مرکز مجوز فعالیت دریافت کرده و در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند و متقاضیان زیادی نیز در نوبت هستند.
صبحی در مورد سایت های بدون مجوز فعالیت گفت: بیشتر سایت های موجود از این نوع هستند.
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده دربخش دیگری از صحبت های خود در مورد صدور مجوز مراکز مشاوره ازدواج و تعالی خانواده گفت: از جمله وظایف اصلی دفتر ازدواج و تعالی خانواده صدور مجوز فعالیت برای متقاضیان تاسیس مراکز مشاوره ازدواج و تعالی خانواده است.
صبحی اضافه کرد: مطابق آن مجوز فعالیت این مراکز به صورت مشترک صادر شود.


telegram2 files