ارتباط افزایش ریسک بروز اوتیسم و فاصله بارداری ها

ارتباط افزایش ریسک بروز اوتیسم و فاصله بارداری ها

در پژوهشی گسترده که در کلمبیا انجام شده محققان به این نتیجه رسیدند که  فاصله بارداری های پشت سرهم ممکن است موجب افزایش ریسک بروز اوتیسم در کودکان شود.

محققان دانشگاه واله در کلمبیا با بررسی تحقیقی متشکل از ۱.۱ میلیون کودک به ارتباط بین فاصله بارداری ها و افزایش احتمال اختلال رشد عصبی دست پیدا کردند.

دکتر آگوستین کونده آگودلو، عضو تیم تحقیق، در این باره بیان می کند که: «براساس بهترین منابع و اسناد موجود، به نظر می رسد فاصله ایده آل بین بارداری ها بین ۲ تا ۵ سال است. بدین ترتیب ریسک بروز اوتیسم کاهش می یابد.»

وی در ادامه می افزاید: «دلایل بین فاصله کوتاه دو بارداری متوالی و بروز اوتیسم و سایر ناتوانایی های رشد سیستم عصبی ناشناخته است.» او تاکید می کند که دانشمندان معتقدندبرخی عوامل مانند تغذیه در این زمینه نقش دارند.

اگرچه این مطالعه اثبات نمی کند که فواصل طولانی یا نزدیک بین دو بارداری در واقع موجب بروز اوتیسم می شود، اما به نظر می رسد این ارتباط وجود دارد.

تیم تحقیق این مطالعه دریافتند کودکان متولدشده از بارداری های با فاصله کمتر از ۱۲ ماه در مقایسه با کودکان متولد شده از زنانی با فاصله بارداری ۳ سال یا بیشتر، تقریبا دو برابر بیشتر در معرض ابتلا به اوتیسم قرار دارند.

اختلال اوتیسم معمولا قبل از ۳ سالگی مشخص می شود و غالبا شامل مشکلاتی در برقراری روابط و انجام امور اجتماعی و همچنین رفتارهای تکراری است.

mehrnews.com

 


telegram2 files