دانشگاه تهران میزبان نشست مشترک روسا با اعضای شوراهای استانی

دانشگاه تهران میزبان نشست مشترک روسا با اعضای شوراهای استانی

به گزارش سازمان نظام روانشناسی، روز چهارشنبه 25 آذرماه، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران میزبان نشست مشترک روسا و اعضای شوراهای استانی با اعضای شورای مرکزی و هیأت رییسه سازمان، خواهد بود. در این نشست که از ساعت 9 صبح، با سخنرانی جناب آقای دکتر حسینعلی امیری، قائم مقام  وزیر کشور در امور مجلس، آغاز شده، سپس ریاست و معاونین سازمان از دستاوردهای سازمان و برنامه­ های پیش رو صحبت خواهند کرد و در ادامه روسای شوراهای استانی در نشستی صمیمی با اعضای شورای مرکزی و مسئولین سازمان، ضمن اشاره به دستاوردهای شوراهای استانی، از مسائل و چالش­ های پیش روی استان ها صحبت خواهند کرد و در ساعت 4 بعد از ظهر به پایان خواهد رسید.


telegram2 files