پذیرش دانشجو دکتری استعداد درخشان دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرش دانشجو دکتری استعداد درخشان دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرش دانشجو دکتری استعداد درخشان دانشگاه فردوسی مشهد از ۲۵ فروردین ماه اغاز و تا ۱۱ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. سامانه ثبت نام از ۲۵ فروردین فعال خواهد شد. متقاضیان می توانند در یک بازه ۱۵ روزه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. مدارک لازم در اطلاعیه های بعدی به اطلاع شما خواهد رسید.

شایان ذکر است در بین رشته های مورد پذیرش دکتری با سهمیه استعداد درخشان در این دانشگاه، رشته های روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی، علم اطلاعات و دانش شناسی، مشاوره خانواده و برنامه ریزی درسی نیز وجود دارند.

داوطلبان عزیز باید توجه داشته باشند که:

۱- پذیرش دانشجو با سهمیه استعداد درخشان برای دکتری ۹۵ بر اساس ایین نامه  سال قبل است.(به قسمت آیین نامه های سایت مراجعه نمایید).

۲- ثبت نام اینترنتی خواهد بود.

۳- تاریخ مصاحبه پذیرفته شدگان بدون ازمون طبق زمان بندی سازمان سنجش همزمان با پذیرفته شدگان با کنکور خواهد بود.

۴- زمان و مدارک مورد نیاز متعاقبا اعلام خواهد شد.

مهلت ثبت نام و ارسال مدارک ۱۱ اردیبشهت ۱۳۹۵ می باشد.

آگهی پذیرش دانشجو دکتری

رشته های مورد پذیرش

پذیرش بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد


telegram2 files