ورزش و کاهش ابتلا به افسردگی پس از سکته قلبی

ورزش و کاهش ابتلا به افسردگی پس از سکته قلبی

ورزش و کاهش ابتلا به افسردگی پس از سکته قلبی در پژوهش جدید محققان دانشگاه علم و صنعت نروژ مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش نشان می‌دهد بازماندگان سکته قلبی در معرض خطر سه برابری ابتلا به افسردگی قرار دارند، اما این خطر برای افرادی با پیشینه ورزش منظم کاهش می‌یابد.

طی این پژوهش محققان ۱۸۹ شخص میانسال نروژی را که سابقه حمله قلبی داشتند، مورد بررسی قرار دادند. به طور میانگین ۱۱ درصد آنها از افسردگی رنج می‌بردند، اما تفاوت بسیاری در میزان این درصد بین افرادی که سابقه ورزش کردن داشتند و افراد بدون سابقه ورزش وجود داشت.

افسردگی در ۱۷ درصد از افراد بدون سابقه ورزش و ۱۲ درصد در افرادی که پیش از سکته میزان قابل قبولی ورزش می‌کردند اما ناگهان آن را متوقف کرده بودند، وجود دارد.

ورزش و کاهش ابتلا به افسردگی پس از سکته قلبی

تنها ۹ درصد از افرادی که غیرفعال بودند اما درست پیش از وقوع سکته ورزش را شروع کرده بودند افسردگی را تجربه کردند و این درصد در افرادی که به طور مرتب ورزش می‌کردند تنها ۷٫۵ درصد گزارش شد. در واقع افراد ورزشکار در معرض خطر بسیار پایینی برای ابتلا به افسردگی پس از حمله قلبی قرار دارند.

به گفته محققان؛ این پژوهش موید هیچ رابطه علت و معلولی نیست بلکه تنها وجود یک رابطه را نشان می‌دهد.

این پژوهش در مجله The American Journal of Medicineمنتشر شده است.


telegram2 files