دکتر یاوری: هدف باید استفاده عملی از دانش روانشناسی در ورزش باشد.

دکتر یاوری: هدف باید استفاده عملی از دانش روانشناسی در ورزش باشد.

دکتر فاطمه یاوری، کارشناس آزمایشگاه عصبی شناختی، گفت: یکی از پرچالش ترین و پیچیده ترین کارها، حرکت و مهارت های مختلف حرکتی در ورزش است. به عنوان مثال، در بازی شطرنج پیچیده ترین قسمت بازی برداشت مهره و گذاشتن آن در خانه دیگری است که این خود یک حرکت است. هیچ هوش مصنوعی نمی تواند به اندازه انسان حرکات دقیق و تطبیق پذیر انجام دهد.
دکتر یاوری با اشاره به این که دانش مربوط به مغز در حوزه علوم اعصاب پیشرفت های زیادی داشته است، گفت: از این پیشرفت ها نه تنها در ایران بلکه در کل جهان، هنوز در حوزه ورزشی با تمام ظرفیت استفاده نمی شود.
یاوری ادامه داد: هدف، استفاده عملی از دانش روانشناسی شناختی و علوم اعصاب شناختی در ورزش است؛ اکنون این موضوع در جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است و تیم های بزرگ ورزشی جهان اکنون همه روانشناس دارند.
وی با تاکید بر این موضوع که همه ورزشکاران همزمان با تقویت جسم باید از لحاظ ذهنی و فکری نیز تقویت شوند، گفت: زمانی که افراد ورزش می کنند، ساختار مغز آنها در نواحی خاصی تغییر می کند که با علم به این موضوع، می توان تمرینات را به گونه ای انجام داد که در راستای هدف ورزشکار باشد.

ورزش و روانشناسی

یاوری افزود: اکنون با توجه به دانشی که در حوزه مغز داریم و اطلاع از این که حتی در سنین بالا نیز مغز هنوز قابلیت تغییر دارد، می توانیم برنامه ریزی هایی انجام دهیم تا تغییرات مثبتی را در مغز ورزشکار مستقل از سن وی ایجاد کنیم.
وی در اشاره به سمینار روانشناسی ورزشی و آشنایی با مغز در حوزه ورزش و فناوری های قابل ارائه در این حوزه که فردا -یکشنبه- برگزار می شود، عنوان کرد: هدف از برگزاری این سمینار بررسی ارتباط روانشناسی با ورزش و چگونگی استفاده از این ارتباط برای بهبود عملکرد ورزشکاران و تیم ورزشی است.
یاوری از دیگر اهداف برگزاری این سمینار را آموزش تصمیم گیری در شرایط پر استرس ذکر کرد و گفت: استرس در ورزش می تواند ناشی از خستگی فیزیکی، خستگی ذهنی و یا محدودیت زمانی باشد که در همه این شرایط به صورت جداگانه باید بتوان خوب تصمیم گیری کرد.
این کارشناس علوم و فناوری های شناختی خاطرنشان کرد: مهارت های روانشناسی مانند تصمیم گیری قابل یادگیری است و با علم بر چگونگی بروز تصمیم گیری در مغز می توان به ورزشکاران یاد داد که چگونه تصمیم های بهتری بگیرند و این موضوع کل تیم ورزشکاران از جمله مربی و پزشک را شامل می شود.
سمینار روانشناسی ورزشی و آشنایی با مغز در حوزه ورزش و تکنولوژی های قابل ارائه در این حوزه روز یکشنبه در باشگاه آرارات در تهران در جمع ورزشکاران برگزار می شود.


telegram2 files