دوره های جدید کارشناسی ارشد در ۲۲مرکز پیام نور راه اندازی می شود.

دوره های جدید کارشناسی ارشد در ۲۲مرکز پیام نور راه اندازی می شود.

دوره های جدید کارشناسی ارشد (که روانشناسی جزو آنها می باشد) در ۲۲مرکز پیام نور راه اندازی می شود. محمد جمالزاده – معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور گفت: با تصویب شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دوره کارشناسی ارشد در ۲۲ مرکز دانشگاه پیام نور موافقت قطعی شده است.

وی ادامه داد: درسال تحصیلی ۹۶-۹۵ در این رشته ها پذیرش دانشجو صورت خواهد گرفت.

اسامی مراکز و رشته ها بدین شرح است:

مرکز سنندج – جغرافیای سیاسی، مرکز کرمانشاه -جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مرکز شیراز -روانشناسی، واحد آستارا – روانشناسی، مرکز فسا – تاریخ فلسفه آموزش و پرورش، مرکز کبودرآهنگ -روانشناسی تربیتی، مرکز تبریز- زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی، واحد مسجد سلیمان – زمین شناسی- چینه نگاری و دیرینه شناسی، مرکز ورامین -زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان، مرکز مشهد – حقوق خصوصی، مرکز تهران جنوب – زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان، مرکز تهران غرب- حسابرسی، مرکز تهران جنوب زبان و ادبیات عرب.

 مرکز رامهرمز- زبان و ادبیات فارسی- گرایش ادبیات کودک و نوجوان، واحد زرین شهر- برنامه ریزی درسی، مرکز سمنان – روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا، واحد زرین شهر- روانشناسی، مرکز پاکدشت – روانشناسی، واحد شهرکرد – زمین شناسی – پترولوژی، واحد مهاباد- روانشناسی تربیتی، واحد نطنز- روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا و واحد مهاباد – روانشناسی.


telegram2 files