درمان افسردگی با ورزش جسم و ذهن

درمان افسردگی با ورزش جسم و ذهن

محققان دانشگاه راتگرز در تحقیقات جدید خود درمان افسردگی با ورزش جسم و ذهن را تا ۴۰ درصد تخمین زده اند.

بر اساس مطالعات انجام شده توسط محققان دانشگاه راتگرز، انجام همزمان ورزش جسم و ذهن دو بار در هفته و به مدت دو ماه موجب کاهش علائم افسردگی تا ۴۰ درصد می شود.

«برندون آلدرمن»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «نتایج ما بسیار چشمگیر است چراکه ما شاهد بهبود معناداری در هر دو گروه از دانشجویان افسرده و غیرافسرده بودیم. این اولین بار است که هر دو این رفتار درمانی ها برای مقابله با افسردگی مورد توجه قرار می گیرند.»

محققان این مطالعه دریافتند که تلفیق ورزش فکری و فیزیکی دانشجویان را قادر به مقابله با اختلالات افسردگی ساخت و اجازه نداد مشکلات یا افکار منفی بر آنها فائق آیند.

به گفته این محققان، در مطالعات قبلی تاثیر هر یک از این فعالیت ها به تنهای بر مقابله با افسردگی نشان داده شده بود، اما این مطالعه به بررسی تلفیق هر دو باهم پرداخته است.


telegram2 files