درس مهارت های زندگی و آشنایی با آسیب های اجتماعی در دانشگاه ها راه اندازی می شود

درس مهارت های زندگی و آشنایی با آسیب های اجتماعی در دانشگاه ها راه اندازی می شود
درس مهارت های زندگی و آشنایی با آسیب های اجتماعی در برنامه آموزشی دانشجویان گنجانده خواهد شد.

محمد فرهادی، وزیر علوم، در نشست هم اندیشی کنترل و مقابله با مصرف دخانیات گفت: وزارت علوم همچون دیگر وزارت خانه ها به امر آموزش جوانان در حوزه سلامت توجه ویژه و خاص داشته و برنامه هایی را در این خصوص تهیه و در دست اجرا دارد.

وی در خصوص برنامه های پیشنهادی این وزارتخانه برای دانشجویان به افزودن درس مهارت های زندگی و آشنایی با آسیب های اجتماعی در دروس تمامی ورودی های دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: پیشنهادهایی در این خصوص در سازمان امور دانشجویان در دست اقدام است که پس از تصویب، اعلام و ابلاغ می شود.


telegram2 files