آیا رأی گیری در مورد روز روانشناس ومشاور حق ما روانشناسان و مشاوران نیست؟

آیا رأی گیری در مورد روز روانشناس ومشاور حق ما روانشناسان و مشاوران نیست؟

رأی گیری در مورد روز روانشناس و مشاور حق ما روانشناسان و مشاوران است.

در کشور ما، همواره در مورد روز روانشناس اختلاف نظر وجود داشته تا جایی که حتی برخی پیشنهاداتی به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور داده اند و یا با مسئولیت خود روزی را بدون آگاهی سازمان نظام به عنوان روز روانشناس در نظر گرفته اند.

به عنوان یک روانشناس/مشاور، دوست داریم روزی را برای تقدیر و تشکر از فعالان این حوزه در نظر بگیریم. اما آیا روز روانشناس و مشاور در کشور ما مشخص شده است؟ تعدادی از خبرگزاری های مربوط به این رشته روزی را تحت عنوان روز روانشناس در نظر گرفته اند و آن را در سایت های مختلف نه چندان معتبر به جامعه روانشناسان و مشاوران کشور تبریک گفته اند. اما اگر چنین روزی وجود دارد، چرا سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از وجود آن بی اطلاع است و در این زمینه اطلاع رسانی انجام نداده است؟ چرا این روز را اعلام نمی کند تا تمامی روانشناسان و مشاوران عزیز از وجود چنین روزی با خبر شده و به یکدیگر تبریک گویند؟ انتخاب روزی به عنوان روز روانشناس تنها بر اساس خواسته های فردی و نه بر اساس رأی گیری و یا حتی قانون، نه تنها حرفه ای نیست بلکه در شأن جامعه روانشناسان و مشاوران نیز نمی باشد. افرادی که خود پرچم دار گفتار، کردار و رفتار نیک بوده و هستند.

اخیراً با خبر شدیم در یکی از استان ها روزی را به عنوان روز روانشناس و مشاور در نظر گرفته اند که این امر بدون آگاهی سازمان نظام روانشناسی می باشد. چرا که با پیگیری های انجام شده روح سازمان از این روز بی خبر است! و چنانچه به سایت سازمان نظام و اطلاعیه ای که در این زمینه نوشته شده مراجعه کنید متوجه می شوید روزهایی که سازمان نظام به عنوان روز روانشناس در نظر گرفته و در جهت ثبت آن اقدام می کند، روزهایی متفاوت از آنچه در این سایت عنوان شده می باشد.

بنابراین بر آن شدیم تا در این زمینه رأی گیری انجام دهیم و اجازه دهیم رأی افرادی که دراین حوزه فعالیت می کنند تصمیم گیرنده این روز باشد، نه تنها عده ای خاص!

اگر مایل به رأی دهی هستید در قسمت رأی دهی، روز مورد نظر خود را انتخاب کنید.

اگر پیشنهادات یا انتقاداتی نسبت به این مسئله دارید، ما را بی خبر نگذارید. بی صبرانه منتظر شنیدن نظرات شما مشاوران و روانشناسان عزیز هستیم تا بتوانیم در بهبود روابط بین فعالین این حوزه تلاش مستمر داشته باشیم.

 [poll id=”5″]

در صورت انتخاب گزینه “سایر” لطفا پیشنهاد خود را در قسمت دیدگاه ها در انتهای متن اعلام نمایید.


telegram2 files