مراسم یادبود استاد فقید جناب دکتر جمشید افشنگ

مراسم یادبود استاد فقید جناب دکتر جمشید افشنگ

مراسم یادبود دکتر جمشید افشنگ، استاد عزیزمان، در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ از ساعت ۱۰٫۳۰ تا ۱۲ در سالن اندیشگاه فرهنگی برگزار می شود.

یاد و خاطره ایشان گرامی باد.

 

Dr. afshang
Dr. afshang


telegram2 files