بررسی روانشناسی تاریخی مردم ایران

بررسی روانشناسی تاریخی مردم ایران

گروه “تاریخ و همکاری‌های میان رشته‌ای پژوهشکده تاریخ اسلام” نشست علمی «روانشناسی تاریخی مردم ایران: نقد مطالعات و آثار» را جهت بررسی روانشناسی تاریخی مردم ایران برگزار می‌کند.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، گروه “تاریخ و همکاری‌های میان رشته‌ای پژوهشکده تاریخ اسلام” نشست علمی «روانشناسی تاریخی مردم ایران: نقد مطالعات و آثار» را برگزار می‌کند.

این نشست با حضور حسین اسکندری، سیدهاشم آقاجری، زاگرس زند و حسین مجتهدی چهارشنبه ۴ آذر از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می شود.

پژوهشکده تاریخ اسلام در خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، کوچه برادران، کوچه شهروز شرقی، پلاک ۹ واقع است.


telegram2 files