بررسی سرفصل‌های رشته روان‌شناسی صنعتی و سازمانی در مقطع دکتری

بررسی سرفصل‌های رشته روان‌شناسی صنعتی و سازمانی در مقطع دکتری

بررسی سرفصل‌های رشته روان‌شناسی صنعتی و سازمانی در مقطع دکتری در جلسه ۱۱۴ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست غلامعلی حداد عادل برگزار شد، در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش این جلسه ضمن تشریح موضوع رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی به عنوان علم مطالعه نحوه تعامل کارکنان یک سازمان با آن سازمان، ارتباط این رشته با سایر شاخه‌های روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به اهمیت کار در پیشرفت و رشد اقتصادی جامعه، نقش کار در احساس عزت فردی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در ادامه گزارش با تشریح تفاوت‌ها و شباهت‌های این رشته با رشته‌هایی مانند مدیریت صنعتی و… کاربرد این رشته را به کار بردن نظرات روانشناسی در مدیریت سازمان‌‌ها اعلام شده است.

پس از ارائه این گزارش اعضا به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است:

بررسی دقیق ارتباط مفاهیم مطرح شده با ارزش کار و تلاش اقتصادی در معارف اسلام، تببین دقیق نظر اسلام در مورد کار و تولید ارزش افزوده در مقابل نظرات رایج در این بخش و بررسی توأمان سرفصل‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری.

پس از ارائه این نظرات، اعضای شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی تصویب کردند این سرفصل‌ها جهت بررسی بیشتر به برخی از نهادهای حوزوی ارسال و پس از کسب نظرات این نهادها مجدداً در دستور کار قرار گیرد.


telegram2 files