ضرورت استفاده از نظرات مشاوران امین در امر ازدواج

ضرورت استفاده از نظرات مشاوران امین در امر ازدواج

دکتر کوروش ساکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در مراسم ازدواج دانشجویی ۱۳۲ زوج دانشجوی دانشگاه با تبریک دهه فجر بر ضرورت استفاده از نظرات مشاوران امین در امر ازدواج تاکید کرد و افزود: متاسفانه برخی از مشاوران متاثر از اندیشه‌های مکاتب غیراسلامی، بی‌بندوباری را به عنوان جایگزین ازدواج ترویج می‌دهند.

به گزارش ایسنا، وی با تاکید بر اینکه والدین برای حفظ ارزش کلام خود به جای امر و نهی و نصیحت در هر موضوعی باید در دو مسئله مهم و حیاتی ازدواج و دوست‌یابی فرزندان خود مداخله کنند، اظهار کرد: در زندگی مشترک وقتی زبان مشترکی وجود نداشته باشیم خانواده دچار مشکل می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه برخی اختلافات خانوادگی نیز ریشه معنایی دارد، تصریح کرد: این اختلال موجب اختلالات محیطی و روانی می‌شود.

ساکی با بیان اینکه ارتباط پویا است و به همین دلیل همواره شاهد نوسان در ارتباطات انسانی هستیم، اضافه کرد: ارتباط غیرکلامی ۷۰ درصد در انتقال پیام تاثیر می‌گذارد و با این حال زمانی‌که کسی با ارتباط غیرکلامی به مخاطب خود پیام بدهید با عنوان نمونه زمانی‌که اخم می‌کند دیگر با کلام نمی‌تواند اثرات آن را اصلاح کند.

وی با تاکید به اینکه فضای مجازی هیچ‌گاه اخلاق و زندگی اجتماعی را به کاربران خود آموزش نمی‌دهد، گفت: آداب اجتماعی با برخوردهای اجتماعی به افراد آموزش داده می‌شوند اما متاسفانه در حال حاضر به دلیل رواج استفاده از فضای مجازی، گسترش تک فرزندی و تضعیف نقش خانواده فراگیری آداب اجتماعی با چالش مواجه شده است.


telegram2 files