کاهش دوره تحصیلی دکتری

کاهش دوره تحصیلی دکتری

کاهش دوره تحصیلی دکتری یکی از موارد آیین نامه جدید می باشد. مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزیر علوم گفت: در صورت تصویب شورای عالی برنامه ریزی آیین نامه جدید دکتری طی ماه آینده ابلاغ می شود.

به نقل از خبرگزاری مهر، شریعتی نیاسر در ادامه گفت: این آیین نامه دکتری بازنگری و تقریباً نهایی شده است، اما باید شورای عالی برنامه ریزی آن را تصویب کند تا بعد از تصویب شورای مذکور ابلاغ شود.

وی اضافه کرد: مهم ترین ویژگی این آیین نامه این است که دانشجویان زمینه بهتری برای انتخاب پروژه پیدا می کنند.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: پروژه‌های کاربردی جایگاه ویژه ای پیدا می کنند و در صورت تصویب نهایی طول دوره دکتری مقداری کوتاه تر خواهد شد.

به گزارش مهر، آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته نیز بازنگری و به دانشگاه ها ابلاغ شد.

از مهمترین بخش های این آیین نامه می توان به عدم ثبت نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو اشاره کرد که براساس آن دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکنند، چنانچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذرانند، نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

 


telegram2 files