دانشگاه علامه طباطبایی دانشجوی دکتری بدون آزمون می پذیرد.

دانشگاه علامه طباطبایی دانشجوی دکتری بدون آزمون برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ با سهمیه استعداد درخشان می پذیرد. اطلاع رسانی به داوطلبان از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی www.atu.ac.ir  صورت می پذیرد. بنابراین توصیه می شود اطلاعیه های مربوط به زمان و مکان برگزاری مصاحبه و یا هرگونه نکته لازم را از طریق سایت دانشگاه به طور منظم پیگیری نمایید.

شایان ذکر است رشته های مورد پذیرش در مقطع دکتری این دانشگاه در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی به این ترتیب می باشد:

  • مشاوره
  • روانشناسی
  • روانشناسی تربیتی
  • روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
  • تکنولوژِآموزشی
  • برنامه ریزی درسی
  • آموزش عالی-مدیریت آموزش عالی
  • سنجش و اندازه گیری فلسفه تعلیم و تربیت
  • مدیریت اقتصادی

برای آگاهی از شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش در این دوره، نحوه ثبت نام و ارسال مدارک، جداول مربوط به رشته های مورد پذیرش و نکات مهم به آدرس سایت دانشگاه علامه طباطبایی مراجعه نمایید.

مهلت ارسال مدارک حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۴ خواهد بود.


telegram2 files