سخنان دکتر اللهیاری در اولین همایش ملی پلیس، روانشناسی و مشاوره

سخنان دکتر اللهیاری در اولین همایش ملی پلیس، روانشناسی و مشاوره

در اولین همایش ملی روانشناسی و مشاوره دکتر عباسعلی اللهیاری با بیان اینکه این همایش با ۱۷ کارگروه و به صورت همزمان حضور دانشمندان روان شناسی و پرسنل نیروی انتظامی امروز در حال برگزاری است، گفت: همایش ملی پلیس به صورت کاربردی با همکاری سازمان روان شناسی کشور و نیروی انتظامی به منظور استفاده از اندیشه های یکدیگر، برگزار شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم برگزاری این همایش رشد هر دو سازمان را به دنبال داشته باشد.

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران بیان داشت: نیروی انتظامی حین مأموریت های ویژه مرزبانی، ترافیکی، فضای مجازی و … ” نیاز به آخرین دستاوردها ، یافته های روان شناسی و تکنیک ها  دارد. امیدواریم با راه اندازی انجمن روان شناسی انتظامی ، نیروی انتظامی به دلیل حساسیت ویژه در فضای جنگ نرم و آسیب های اجتماعی  مأموریت های خود را دنبال کند.
دکتر اللهیاری تصریح کرد: امیدواریم با برگزاری همایش پلیس در وهله اول بتوانیم دانشنامه روان شناسی انتظامی را برای استفاده آیندگان گردآوری کنیم ضمن اینکه بتوانیم کرسی نظریه پردازی روان شناسی انتظامی را با مشارکت سازمان روان شناسی و مشاوره ایران اجرایی نماییم.

وی ادامه داد: راه اندازی مرکز رشد و پارک علمی و فناوری روان شناسی انتظامی با مشارکت نهاد ریاست جمهوری می تواند عرصه های مختلف در تجارب روان شناسی انتظامی را فراهم کند؛ شاید با دستاوردهای این همایش، مرکزی را در آینده تأسیس کنیم که سلامت و امنیت روانی جامعه را بیشتر رصد کند.

دکتر اللهیاری تصریح کرد: اگر امنیت ، انسجام و اقتدار ملی را تعریف کنیم یکی از سازمان ها که نقش بی بدیلی در این امور دارد نیروی انتظامی است.

وی ادامه داد: امروزه بسیاری از افراد به نوعی با برنامه ریزی به تکنیک های روان شناسی مسلط هستند که ذهن افراد را تحت تأثیر قرار می دهند. اما این در حالی است که در دنیا بسیاری از کارگزاران و صاحب نظران در جهت رشد بیشتر، برنامه ریزی می کنند. امیدواریم در آینده نیروی انتظامی نیز بیش از گذشته به صورت مستمر و اساسی تکنیک ها را در اختیار بگیرد .

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران گفت: به دنبال این هستیم مسیر و رشد توسعه کشور طی شود تا آحاد جامعه آرامش روانی و اجتماعی را احساس کنند و از طرفی نیروی انتظامی با تجهیزات لازم فضاهای نابهنجار را از بین ببرد.


telegram2 files