دکتر حاتمی: جلوگیری از انتقال نیازمند وحدت جامعه روانشناسی است

دکتر حاتمی: جلوگیری از انتقال نیازمند وحدت جامعه روانشناسی است

به گزارش سایک نیوز به نقل از کانال تلگرامی دکتر محمد حاتمی، عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، وی درخصوص موضوع انتقال گرایش های بالینی و سلامت به وزارت بهداشت در جمع دانشجویان دکترای سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش اظهار داشت: ماجرا از آنجا آغاز شد که وزیر محترم بهداشت نامه ای به ریاست محترم جمهوری ارسال نموده اند و خواستار انتقال رشته های مرتبط به سلامت از جمله گرایش های بالینی و سلامت به وزارت بهداشت شدند و ریاست جمهور پی نوشت فرمودند رشته های مرتبط به سلامت انتقال یابند.

دکتر حاتمی افزود: استحضار دارید، هر دستوری که ریاست محترم جمهوری صادر می نمایند باید مبانی قانونی آن طی شود. لذا با اقداماتی که انجام گرفت، در بدو امر کمیته ای به ریاست آقای دکتر نجفی، مشاور ریاست جمهوری و نمایندگان دو وزارتخانه جهت بررسی موضوع شکل گرفت. طبیعی بود با توجه به ترکیب انتخاب شده و عدم استفاده از کارشناسان روانشناسی و مشاوره خصوصاً نمایندگان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره موضوع به نفع انتقال سوق داده شد و نامه جهت تصمیم به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارجاع شد. اکنون مسئله انتقال در شورایعالی انقلاب فرهنگی در حال کارشناسی و اتخاذ تصمیم گیری است.

وی در خصوص راه حل این مشکل تاکید کرد: به نظر بنده در شرایط فعلی می بایست دو کار را انجام دهیم.

اول چانه زنی در سطح بالا: در یک رایزنی قوی با تشکیل جلسات با مسئولین شورایعالی انقلاب فرهنگی و مسئولین دو وزارتخانه برای آنها تبیین نماییم که اتخاذ چنین تصمیمی چه آسیب هایی به رشته ما خواهد زد و رشته روانشناسی بالینی و سلامت در کنار سایر رشته های روانشناسی و مشاوره است که به بالندگی می رسند. می بایست بطور کلی وضعیت موجود را تبیین نماییم و با اسناد و مدارک، مدل های جهانی آموزش روانشناسی بالینی و سلامت را احصاء و به آنها ارائه نماییم و مشکلات وزارت بهداشت خصوصاً از نظر امکانات صندلی، استاد و آزمایشگاه بیان شود. نهایتاً دلایل علمی و قانونی را با مستندات بصورت مکتوب در اختیار آنها قرار دهیم.

دوم: کلیه اساتید و دانشجویان در سراسر ایران با وحدت و یکصدایی به طرق مختلف، حتی رایزنی های منطقه ای ، ایراد بیانیه و … عدم انتقال رشته های روانشناسی بالینی و سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شوند. هر کس هر ظرفیتی دارد، حتی دیدار با نمایندگان استان خود و قانع کردن آنها و کمک خواستن از آنها را انجام دهد. منتظر نمانیم که سازمان نظام چه کارمی کند یا مسئولین دانشکده ها چه کار می کنند، همه دست به کار شویم.

و نهایتا شرایط پیش آمده را بر اساس یک مکانیزم یا توافقی که بین دو وزارتخانه صورت میگیرد، تبدیل به فرصت نماییم. برای مثال دانشجویان رشته های روانشناسی و مشاوره بتوانند از امکانات بیمارستانی و آزمایشگاهی وزارت بهداشت جهت کارهای عملی و کارورزی استفاده نمایند.

دکتر حاتمی در پایان افزود: بنابراین می بایست ما در دو سطح قوی عمل نماییم. سطح اول ستاد است: چانه زنی در سطح بالا که مسئولین روانشناسی و مشاوره، تصمیم گیران را آگاه سازند و با مسئولین کشوری جلسه بگذارند و حمایت آنها را دریافت نمایند.
سطح دوم صف است: که اساتید و دانشجویان در سطح ایران اقدامات لازم را انجام دهند. در این صورت ما موفق میشویم، و گرنه دو پهلو صحبت کردن و دنبال نفی یکدیگر و ضعف ها گشتن، یا تمام انرژی خود را مصروف یک بیانیه که معلوم نیست کسی مطالعه کند یا نکند نمودن، فایده نخواهد داشت.
ما باید از تمام ظرفیتهای ملی و منطقه ای هوشمندانه استفاده نماییم. البته کارهای مثبتی تاکنون خصوصاً در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره انجام شده است.


telegram2 files