دروس کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی بازنگری می شود

دروس کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی بازنگری می شود

به گزارش سایک نیوز به نقل از وبدا، دکتر جمشید حاجتی دبیر شورای آموزشی علوم پایه پزشکی، از تشکیل کمیته ای جهت بازنگری دروس دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خبر داد.

وی در این خصوص افزود: در جلسه هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته روانشناسی بالینی، بحث تشکیل کمیته بازنگری دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر شورای آموزشی علوم پایه پزشکی ادامه داد: در این جلسه گزارش آزمون دکتری تخصصی سال ۹۵ ارائه و نقاط ضعف و قوت آن مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پیشنهادات لازم در این خصوص داده شد.

وی با اشاره به بررسی سر فصل دروس روانشناسی دانشگاه های پزشکی، از بازدید بخش و گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و رشته روانشناسی سلامت و بهداشت روان دانشگاههای علوم پزشکی کرمانشاه، ‌دانشگاه آزاد ارسنجان و فیروز آباد فارس خبر داد.

حاجتی خاطرنشان کرد: به همین منظور دانشگاه های علوم پزشکی ارتش و بقیه الله و دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران نیز مورد بازدید و بررسی قرار گرفته می شود.

دبیر شورای آموزشی علوم پایه پزشکی با تاکید بر همکاری بخش های روانپزشکی و سایر بخش ها با گروه روانشناسی بالینی از  تشکیل کمیته بازنگری دوره کارشناسی ارشد این رشته خبر داد و خاطر نشان کرد برنامه های پیشنهادی دکتری تخصصی روانشناسی اعتیاد و روانشناسی سلامت به اعضای محترم هیات ممتحنه به منظور بررسی و اعلام نظر ارائه شد.


telegram2 files