ادامه ماجرای پر سر و صدای انتقال امروز در دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران

ادامه ماجرای پر سر و صدای انتقال امروز در دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار افتخاری سایک نیوز، امروز جلسه هم اندیشی اعضای شورای مرکزی سازمان نظام، روسای دانشکده های روان شناسی، مدیران گروه های روان شناسی و صاحب نظران این حوزه با حضور آقایان دکتر الهیاری، افروز، فتحی آشتیانی، حاتمی، پورحسین، خدایاری فرد، درتاج، رحیمی نژاد و… در خصوص موضوع انتقال گرایش های بالینی و سلامت به وزارت بهداشت، در محل دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از ساعت ۱۰ صبح در حال برگزاری است.
از انجایی که امکان حضور خبرنگاران تا لحظه مخابره این خبر در این جلسه وجود نداشت، به محض دریافت اخبار و اطلاعیه ها ،از همین رسانه مخاطبین در جریان قرار خواهند گرفت.

۱۲-۲۱_۱۰-۲۳-۰۴

are


telegram2 files