۴ الویت دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش تا پایان امسال

۴ الویت دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش تا پایان امسال

به گزارش سایک نیوز به نقل از معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، دکتر ناصر صبحی قراملکی مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش وجوانان گفت: مجمع ملی خیرین ازدواج مهم ترین اولویت پیش روی ماست. وی در این خصوص افزود : ما چهار اولویت را تا پایان سال در دستور کار داریم، اولویت نخست ما توسعه کمی و کیفی مراکز مشاوره پیش از ازدواج است که در یک سال گذشته پیشرفت خوبی داشتیم .

دکتر صبحی ادامه داد: اولویت دوم این دفتر، آموزش های پیش از ازدواج است. به دنبال وحدت رویه و تجمیع فعالیت ها و هم افزایی دستگاه ها در این موضوع و تحقق آموزش پیش از ازدواج ۷۵۰هزار زوج جوان هستیم . در این راستا به آموزش زوج های سال اولی می پردازیم.

اولویت سوم ساماندهی امور مربوط به وام ازدواج است که جا دارد از همکاری سازنده بانک مرکزی در این خصوص تشکر کنیم . در کنار ساماندهی وام ازدواج بحث تسهیلات ازدواج است که به این منظور هماهنگی هایی با تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی داشتیم و خبرهای خوشی را به زودی اعلام می کنیم.

وی در پایان گفت: اولویت چهارم و اصلی دفتر ازدواج تشکیل مجمع ملی خیرین ازدواج و راه اندازی مجامع استانی خیرین است. با هماهنگی های صورت گرفته و استقبال خوب خیرین هم در سطح ملی و هم در سطح استان ها تا پایان سال مجمع خیرین استان ها راه اندازی می گردد.

 


telegram2 files