با اعتراض و فشار دانشگاهیان انتقال روانشناسی بالینی صورت نمی گیرد

با اعتراض و فشار دانشگاهیان انتقال روانشناسی بالینی صورت نمی گیرد

به گزارش سایک نیوز به نقل از ایسنا،دکتر علی فتحی آشتیانی رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی ضمن بیان اینکه انتقال روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت غیرمنطقی و نابجا است بر ضرورت جلوگیری از ابلاغ این تصمیم تاکید کرد.

وی در خصوص واگذاری رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه طی جلسه کمیته رسیدگی به رشته‌های مشترک وزارت‌های علوم و بهداشت تصمیم بر این شد که این واگذاری صورت گیرد، اظهار کرد: البته این تصمیم تا مراحل خود را برای ابلاغ طی کند و در دستور کار برای اجرا قرار گیرد ممکن است اتفاقات زیادی رخ دهد.

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی افزود: درواقع با توجه به اینکه دکتر نجفی رئیس کمیته به عنوان نماینده ریاست جمهوری نقش خود  را ایفا کرد باید این تصمیم را به اطلاع رئیس جمهور برساند و ممکن است در طول سیر این مسیر با اعمال فشار و اعتراضاتی از ابلاغ این تصمیم جلوگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه در صورت اعمال فشار و اعلام اعتراض از سوی دانشگاهیان و شکل‌گیری بسیج عمومی از طریق دانشگاه‌های وزارت علوم این تصمیم ابلاغ نمی‌شود، تصریح کرد: من از جهت در جریان قرار گرفتن افکار عمومی و جلوگیری از ابلاغ، این تصمیم را رسانه‌ای کردم زیرا ممکن است در سکوت خبری این موضوع ابلاغ شود و دیگر نتوان کاری کرد؛ به نظر من این تصمیم اقدامی نابجا، غیرمعقول و غیرمنطقی بوده است.


telegram2 files