مقدمه ای بر اختلال شخصیت۳

مقدمه ای بر اختلال شخصیت۳

قسمت سوم

گروهC

گروه C، گروه مضطرب و هراسان نام گذاری شده است. در این طبقه اختلال شخصیت های اجتنابی، وابسته و وسواس فکری – عملی گنجانده شده اند. هر سه این اختلالات سطح بالایی از اضطراب را تجربه می کنند.

اختلال شخصیت وابسته

Avoidant Personality Disorder – AvPD

اختلال شخصیت اجتنابی با الگوی فراگیر بازداری اجتماعی، احساس عدم کفایت و حساسیت بیش از حد نسبت به ارزیابی های منفی و انتقاد شناسایی می شود. افراد با این اختلال از اینکه مورد تمسخر و انتقاد دیگران قرار گیرند و یا طرد شوند بسیار وحشت دارند. این سبب می شود تا از موقعیت های اجتماعی و تعاملات با دیگران اجتناب کنند. این گونه افراد دنیای اجتماعی کوچکی داشته و افراد قابل اعتماد اندکی در زندگی آنها حضور دارند. بنابراین زندگی اجتماعی آنها محدود است.

Avoidant-Personality-Disorder

طرز تفکر آنها و درکشان از دنیای اطراف حول این محور می چرخد که آنها به اندازه کافی خوب نبوده و دیگران آنها را دوست ندارند. تفکر آنها در مورد خود به صورت فردی غیر جذاب و نادان می باشد. این الگوی تفکر، اضطرابی شدید همراه با ترس از مورد انتقاد، تمسخر و طرد قرار گرفتن در موقعیت های اجتماعی را به وجود می آورد. شدت ترس به وجود آمده از این موقعیت ها و ناراحتی که به وجود می آورد، آنها را مجبور کرده تا از هر گونه ارتباطات بین فردی هراسان باشند. آنها از رفتن به مهمانی ها یا موقعیت های اجتماعی اجتناب کرده و ممکن است در هنگام حضور در محل کار و یا صحبت در یک جلسه دچار مشکل شوند. دیگران آنها را افرادی خجالتی، سرد یا غیر صمیمی می دانند. آنها ممکن است انعطاف ناپذیر و محدود به نظر آیند. بنابراین هر کدام از این خصوصیات در توانایی آنها در ارتباط برقرار کردن و یا پیشرفت در کار و تحصیل مشکل ایجاد می کند.

اختلال شخصیت وابسته

Dependent Personality disorder – DPD

ویژگی اصلی اختلال شخصیت وابسته نیاز شدید آنها به مورد حمایت و نگهداری قرار گرفتن از جانب دیگران است. ارضا این نیاز در کنار ترس از دست دادن حمایت اطرافیان، معمولاً افراد با این اختلال را وادار می کند تا رفتاری چسبنده داشته باشند و برای ارضا نیازهای دیگران تلاش کنند. برای اجتناب از تعارض، آنها به سختی می توانند به خود اعتماد کنند. ترس شدید از دست دادن روابط، آنها را در مقابل سوء استفاده و تجاوز آسیب پذیر می سازد. آنها در بیان مخالفت یا گرفتن تصمیم های مستقل دچار مشکل بوده و زمانی که کسی برای یاری رساندن به آنها وجود ندارد، به سختی می توانند کاری انجام دهند. او به محض اتمام یک رابطه عاطفی، سریعاً به دنبال جایگزینی برای فرد قبلی می باشد.

فرد دارای اختلال شخصیت وابسته حداقل باید پنج مورد از ویژگی های زیر را دارا باشد:

  • در تصمیم گیری های روزانه بدون مشورت، کمک و یاری و اطمینان از دیگران دچار مشکل می باشد.
  • نیاز دارد دیگران مسئولیت بخش های عظیمی از زندگی اش را بپذیرند.
  • در بیان اظهار نظر و یا مخالفت خود دچار مشکل است چرا که از دست دادن حمایت و تأیید دیگران برایش اضطراب آور است.
  • در شروع و انجام فعالیت ها به تنهایی دچار مشکل است چرا که انگیزه و انرژی و  اعتماد به نفس لازم را ندارد.
  • برای دریافت حمایت و پشتیبانی دیگران بسیار تلاش می کند تا جایی که مثلاً برای انجام برخی کارها که چندان هم خوشایند نیست داوطلب می شود.
  • در زمان تنهایی احساس ناراحتی و ناکامی دارد چرا که از اینکه نتوانند از خود مراقبت و نگهداری کند بسیار می ترسد.
  • زمانی که رابطه اش با فردی به اتمام می رسد، به سرعت به دنبال فرد دیگری می گردد.
  • از اینکه تنها به حال خود رها شده و مجبور شود از خود مراقبت کند، به صورت بسیار غیر واقع گرایانه ای می ترسد (DSM5).

اختلال شخصیت وسواس فکری – عملی

Obsessive-Compulsive Personality Disorder – OCPD

افراد با اختلال شخصیت وسوای فکری – عملی بسیار درگیر قوانین، آئین نامه ها و نظم و انضباط می باشند. این درگیری کمال طلبانه و کنترل گر، انعطاف پذیری، گشودگی و کفایت آنها را کاهش می دهد. آنها در تهیه لیست ها و برنامه ریزی بسیار ماهر هستند و تا جایی مشغول کار می شوند که ممکن است حتی روابط اجتماعی خود را فراموش کنند. آنها تمایلات کمال گرایانه ای داشته و آنچنان غرق در کار می شوند تا آن را “به طور کامل” انجام دهند که در تکمیل کردن پروژه ها و فعالیت هایی که بر عهده شان قرار داده شده است ناکام می مانند، چرا که بسیار درگیر “جزئیات” می شوند.

obsessive-personality-healthyplace

افراد با اختلال شخصیت وسواس فکری – عملی در روبرویی با مسائل بسیار سخت و غیر قابل انعطاف هستند. انجام کارها آنچنان که مردم عادی آن را انجام می دهند برای آنها یک انتخاب نیست، آنها نمی توانند وظیفه شان را به فرد دیگری محول کنند چرا که فکر می کنند دیگری نمی تواند آن را “به طور کامل” انجام دهد. بسیاری از مواقع افراد با این اختلال روش زندگی سختی برای خود و دیگران در نظر می گیرند. پول و مسائل مادی چیزی است که باید با برنامه مورد استفاده قرار گیرد تا بتوان از بحران های اختمالی آینده جان سالم به در برد. اینگونه افراد معمولاً بسیار خشک، کنترل گر و لجباز هستند.

مقدمه ای بر اختلال شخصیت۱

مقدمه ای بر اختلال شخصیت۲

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Fifth edition. 2014

www.mentalhelp.com

www.slideshare.net

www.apa.org

www.healthyplace.com

 

 


telegram2 files