منبع فیزیکی هوشیاری کشف شد

منبع فیزیکی هوشیاری کشف شد

به گزارش سایک نیوز به نقل از ایرنا، هزاران سال است که دانشمندان برای درک هوشیاری در انسان تلاش می کنند، اما به رغم پیشرفت های حاصل شده در حوزه علوم عصبی، هنوز نمی دانند که هوشیاری از کجا نشات گرفته است و چگونه حادث می شود.

اکنون بعد از کشف شبکه ای از سه منطقه خاص در مغز که به نظر می رسد برای هوشیاری حیاتی هستند، محققان دانشگاه هاروارد تصور می کنند که ممکن است نهایتا منبع فیزیکی هوشیاری را کشف کرده باشند.

این کشف می تواند به محققان در ابداع درمان های جدید برای بیمارانی که در وضعیت نباتی هستند، کمک کند.
محققان دانشکده پزشکی هاروارد اظهار داشتند که برای اولین بار وجود یک ارتباط را میان منطقه ای در ساقه مغز که در برانگیختگی نقش دارد، با سایر مناطق مغز که در آگاهی دخالت دارند، کشف کرده اند؛ برانگیختگی و آگاهی دو پیش شرط برای هوشیاری هستند.

محققان مدت ها تصور می کردند که محل بروز برانگیختگی جایی در کورتکس (لایه خارجی مغز) است امامحل دقیق آن مشخص نبود.

براساس این گزارش، اکنون محققان دانشگاه هاروارد نه تنها متوجه شدند که این منطقه خاص در ساقه مغز با برانگیختگی ارتباط دارد بلکه موفق به مشخص کردن دو منطقه در کورتکس مغز شدند که به نظر می رسد در مجموع سبب ساز هوشیاری هستند.
ارتباط این دو منطقه با برانگیختگی و آگاهی در مطالعات قبلی مشخص شده بود، اما این اولین بار است که آنها به ساقه مغز نیز ارتباط داده شده اند.
محققان اذعان دارند که تایید یافته هایشان، مطالعات بیشتری را روی گروه بزرگتری از بیماران می طلبد.


telegram2 files