چطور کودکانی مستقل تربیت کنیم؟

چطور کودکانی مستقل تربیت کنیم؟
به گزارش سایک نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ۲ سال اول زندگی کودک مهمترین سالهای ماندگار و تاثیرگذار رفتار وی است که باید به چگونگی رفتار در این سالها توجه ویژه داشت.
وابستگی کودک به مادر دلایل متفاوتی دارد اما در وهله اول باید بررسی شود که این وابستگی چگونه ایجاد شده، زیرا در برخی موارد وابستگی مطرح شده از سوی والدین دقیقا متوجه خود آنها است.
 والدین در برخی موارد مانند تک فرزند بودن از فرط علاقه موجب وابستگی کودکان به خود می شوند،همچنین والدین در سالهای اولیه زندگی کودک به شدت وابسته کودکان خود می شوند و متاسفانه با انتقال این وابستگی به کودک موجب بروز مشکلاتی در سالهای آتی وی شده و درواقع با این رفتارها، استقلال را از آنها سلب می کند.
 باتوجه به اینکه وابستگی کودکان در شرایط متفاوتی ایجاد شده و نمی توان برای همه یک راه حل واحد ارائه کرد اما مهمترین نکته حائز اهمیت واگذار کردن تدریجی وظایف کوچک خانه بر عهده کودک است. 
 ایجاد شرایطی برای مسئولیت پذیری کودک و کمک خواستن از وی برای انجام کارهای شخصی و حتی روزمره را برای کاهش وابستگی ضروری است ، از طرفی یکی از بهترین راهکارها برای استقلال کودک این است که والدین اجازه دهند کودک پس از ۲ سالگی به تنهایی غذا بخورد حتی اگر محیط خود را کثیف کند. 
 غذا خوردن کودک علاوه بر جلوگیری از وابستگی وی، موجب هماهنگی چشم و دست و همچنین تقویت هماهنگی نیمکره های مغز وی می شود.
 دوره ۶ ماهگی تا ۲ سالگی کودک زمان اضطراب جدایی میباشد. در این دوره زمانی والدین باید توجه داشته باشند برای جلوگیری از ایجاد وابستگی، ضمن حفظ استقلال کودک کاملا شاهد رفتارهای وی باشند تا وابستگی بین کودک و مادر ایمن بوده و فرزندان در سالهای آتی مسئولیت پذیر شوند.
در آخر در صورت ایجاد وابستگی کودک به والدین، نباید به صورت ناگهانی شروع به جدایی کرد چراکه این وابستگی طی فرایند به وجود آمده و باید در زمان و به تدریج استقلال کودک به وی بازگردانده شود. به عبارت دیگر باید به صورت دنده معکوس وابستگی ها را کاهش داد.


telegram2 files