سلامت اجتماعی و روانی الویت سازمان بهزیستی است

سلامت اجتماعی و روانی الویت سازمان بهزیستی است

به گزارش سایک نیوز به نقل از مهر، مجید رضازاده رییس مرکزتوسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از اولویت داشتن سلامت اجتماعی در برنامه های سازمان بهزیستی در راستای کاهش هاب آسیب های اجتماعی خبر داد.

وی با بیان اینکه سلامت اجتماعی یکی از اولویت های بهزیستی در بحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی است که در این زمینه از سوی مرکز سلامت روان غربالگری های مختلفی بر روی جامعه هدف انجام می شود.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی افزود: در برنامه غربالگری سلامت اجتماعی، افراد مورد سنجش قرار گرفته و به مراکز مشاوره ارجاع داده می شوند تا از خدمات مشاوره بهره مند شوند. اگر بر روی سلامت اجتماعی در کشور کار شود حتما مسائل و مشکلات آسیب های اجتماعی به طور چشمگیری کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی در حوزه سلامت اجتماعی رویکرد ویژه ای دارد، خاطرنشان کرد: سعی می شود با ظرفیتی که در بهزیستی داریم و با کمک نهادهای مردم نهاد بتوانیم به بهبود سلامت روان افراد جامعه کمک کنیم.

رضازاده در ادامه با اشاره به ضرورت بیمه سلامت روان در کشور گفت: اگر در حوزه سلامت اجتماعی و روان سرمایه گذاری کنیم و خدمات در این حوزه تحت پوشش بیمه قرار گیرد بسیاری از هزینه های آسیب های اجتماعی با کاهش مواجه می شود.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی یادآور شد: سامانه رصد آسیب های روانی جامعه در اختیار سازمان بهزیستی قرار دارد که امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی های که در حوزه پیشگیری انجام می شود با کمک سایر دستگاه های اجرایی از میزان آسیب های اجتماعی بکاهیم و به سلامت اجتماعی افراد در کشور کمک کنیم.


telegram2 files