ویرایش ۱۶ زمینه روانشناسی هیلگارد منتشر شد

ویرایش ۱۶ زمینه روانشناسی هیلگارد منتشر شد

زمینه روان شناسی اتکینسون و هیلگارد (جلد ۲)

ویرایش ۱۶
مولفین: سوزان نولن- هُکسما، باربارا ل. فردریکسون، جفرى ر. لافتوس، کریستل لوتس

مترجم: دکتر حسن رفیعی با همکاری دکتر مجتبی دلیر

انتشارات : ارجمند

قیمت: ۳۵۰,۰۰۰  ریال

موضوع: روان‌شناسی – روان‏‌شناسی عمومی

سال انتشار : ۱۳۹۵

 

۱۳۴۶

درباره کتاب :
این کتاب منطبق بر DSM-5 بوده و با بیش از ۳۵۰ منبع جدید ویرایش شده است.


telegram2 files