منبع فیزیکی افسردگی کشف شد

منبع فیزیکی افسردگی کشف شد

به گزارش سایک نیوز به نقل از ایرنا، یک گروه بین المللی از محققان ادعا می کنند که در جریان یک مطالعه جدید موفق به کشف منبع فیزیکی افسردگی شده اند.

ریشه فیزیکی افسردگی به کمک تحقیقی که توسط محققان دانشگاه وارویک در انگلیس و دانشگاه فودان در چین انجام شد، شناخته شد.
این مطالعه نشان می دهد که افسردگی بر قسمتی از مغز که در سیستم غیر پاداش دست دارد  (قشر اوربیتوفرونتال جانبی) تاثیر می گذارد به طوری که مبتلایان به این بیماری احساس شکست و ناامیدی مرتبط با دریافت نکردن پاداش دارند.
این منطقه از مغز زمانی فعال می شود که پاداشی دریافت نمی شود و با بخشی از مغز که مسئول احساس فرد نسبت به خودش است، ارتباط دارد؛ بنابراین به طور بالقوه به افکاری از شکست شخصی و عزت نفس پایین منجر می شود.
کاهش ارتباط میان منطقه پاداش مغز در قسمت میانی قشر اوربیتوفرونتال و سیستم های حافظه ای مغز نیز در افسردگی دخیل است که باعث می شود مبتلایان به این بیماری خاطرات خوش خود را به یاد نیاورند.
این کشفیات جدید با دستیابی به عامل ریشه ای افسردگی، می تواند موفقیتی در زمینه درمان افسردگی و کمک به افراد افسرده در نداشتن تمرکز بر افکار منفی باشد.


telegram2 files