خودآگاه تر باشیم!

خودآگاه تر باشیم!

چه قدر خودتان را می شناسید؟ تا چه میزان از انگیزه های خود آگاهید؟
خودآگاهی به معنای آگاهی ما از نیازها ، تمایلات، کمبودها و عادات مان است. هرچه بیشتر در مورد خودمان آگاه باشیم ، بهتر می توانیم خودمان را به اقتضای نیازهایمان با تغییرات زندگی سازگار نماییم.
تقویت خودآگاهی موجب بهتر شدن روابط اجتماعی و داشتن یک زندگی رضایت بخش در محیط کار و خانه می شود.

اگر نشانه های زیر در شما وجود دارد، شما از خودآگاهی کمی برخوردار هستید :

فردی کنترل گر هستید.

حالت دفاعی و تهاجمی با دیگران دارید.

دارای خشم منفعل هستید.

دچار خود بزرگ بینی هستید.

مدام بهانه می آورید.

با این حال چگونه می توانیم خودآگاهیمان را ارتقا بخشیم؟
در این مقاله به گام برای شروع خودآگاهی اشاره خواهیم کرد :

۱- داستان زندگی تان را بدانید.
به داستان زندگی تان نگاه کنید، چه افراد، اتفاقات و تجربیاتی ، بزرگترین تاثیر را بر شکل گیری شخصیت کنونی شما داشته اند؟ کدام تجربه موجب شد تا بیشترین انگیزه را برای شروع دوباره به دست آورید؟ چه عواملی موجب پیشرفت و عقب نشینی تان شد؟

 

۲- هر روز به خودتان بازخورد دهید.
روزانه حداقل ۱۲ دقیقه با خودتان خلوت کرده و به زندگی تان بیاندیشید. این تمرین به شما کمک خواهد کرد تا بر روی مسائل مهم زندگی تان تمرکز کنید نه فقط مسائل ضروری.
در این خصوص می توانید از روش های مختلفی همچون پیاده روی ، مدیتیشن و دعا خواندن استفاده نمایید. با این کار شما می توانید حال خوب درونی تان را تقویت نمایید.

 

۳- به دنبال گرفتن بازخوردهای صادقانه از دیگران باشید.
همه ما خصوصیاتی داریم که دیگران آن ها را می بینند در حالی که خودمان قادر به مشاهده آن ها نیستیم. در روانشناسی به آنها نقاط تاریک شخصیت گفته می شود.
خودتان را آنطور که دیگران مشاهده می کنند، می بینید؟ اگر نه، می توانید نقاط تاریک شخصیت تان را با گرفتن بازخوردهای صادقانه از افراد مورد اعتمادتان مشاهده نمایید.
شنیدن بازخورد از دیگران کار دشواری است و نیاز به کار کردن روی خودتان دارد.

 

ترجمه و گردآوری : تیم تخصصی سایک نیوز

 


telegram2 files