شاخص های سلامت روانی را بشناسیم!

شاخص های سلامت روانی را بشناسیم!

شرط موفقیت و شادمانی در زندگی، داشتن روانی سالم و آگاهی از پیش نیازهای دستیابی به آن است.

به گزارش سایک نیوز به نقل از آنا، تا از بهداشت و سلامت روان سخن به میان می آید، همه ما برای خودمان یک پا مشاور می شویم و انواع و اقسام دیدگاه ها و توصیه ها را مطرح می کنیم. از این بدتر زمانی است که تا کمی ناراحتی و دل گرفتگی و غصه داریم، به همه می گوییم من افسرده شدم! در حالی که تشخیص حال خوب و بد به این راحتی و آسانی ها هم نیست و این امر مهم که با روان و شخصیت ما ارتباط دارد، حتما باید با کمک متخصص و کارشناس همین زمینه ارزیابی شود.
سلامت روان به چه دردی می خورد؟
داشتن روان سالم به ما این امکان را می دهد تا از تمام ظرفیت های وجودمان برای زندگی بهتر استفاده کنیم و در شرایط پیچیده زندگی امروز بتوانیم با نگرانی ها و استرس ها به خوبی مقابله کنیم، انسان مؤثری برای جامعه و اطرافیان مان باشیم و از زندگی لذت ببریم؛ پس می بینیم که توجه به داشتن روان سالم تا چه اندازه می تواند نقش مهمی در زندگی ما داشته باشد.

در ادامه شاخص های سلامت روان آورده شده است:

احساس مثبت
اگر به خودتان احساس مثبتی دارید، مدام به خودتان گیر نمی دهید و خودتان را دوست دارید و برای خود احترام قائل هستید و به همین اندازه نیز احساس می کنید انسان های دیگر دوست داشتنی و قابل احترام هستند، شما اولین نشانه روان سالم را دارید و این خیلی خوب است!

دوست داشتن دیگران
اگر احساس می کنید دوست دارید کسی را دوست داشته باشید و به او مهر و عشق بورزید و کسی هم شما را دوست داشته باشد و به شما عشق بورزد و محبت کند، شما شرایط طبیعی دارید و از نیازی کاملا طبیعی برخوردارید؛ پس خداوند را برای داشتن این نعمت شکر کنید.
مواجهه با تغییرات زندگی
آیا از تغییرات زندگی استقبال می کنید و با آن ها روبه رو می شوید، از دستشان فرار نمی کنید و آن ها را می پذیرید، این توان سازگاری و داشتن انعطاف در قبال مسائل زندگی، ویژگی ارزشمندی در شماست که باید قدر آن را بدانید، چون شما یکی دیگر از شاخص های سلامت روانی را دارید.
نوع واکنش برابر تلخی زندگی
وقتی با خطرات و مشکلاتی در زندگی روبه رو می شوید، چه واکنشی دارید؟ آیا ترس و اضطراب تمام وجودتان را فرامی گیرد و فکر می کنید بدترین شرایط به سراغتان آمده است یا بدترین و منفی ترین نتایج در انتظارتان است؟ یا در شمار کسانی هستید که می دانید زندگی فراز و نشیب دارد و آمیخته به تلخی ها و شیرینی های گذراست، روزهای بد و سخت می گذرد همان گونه که تلخی ها و مشکلات گذشته تمام شد. اگر در شمار دسته دوم هستید، خیلی خوب است با همین نگرش به زندگی ادامه بدهید.
جسارت در شروع کارها
وقتی می خواهید کاری را شروع کنید، مسئولیتی بر عهده بگیرید و تصمیم جدی اتخاذ کنید، چه فکر و احساسی را تجربه می کنید؟ باز هم فکر می کنید همه چیز خراب خواهد شد، نتیجه نمی گیرید، شکست می خورید و با انبوهی از ناکامی ها روبه رو خواهید شد؟ یا به خودتان می گویید این کار ممکن است به نتایج متفاوتی منجر شود و احتمال پیروزی و شکست را در نظر می گیرید و بررسی های لازم و منطقی را درباره آن انجام می دهید و به دام افکار منفی و ناامیدکننده نمی افتید؟ امیدواریم در شمار دسته دوم باشید که از سلامت روان برخوردارند.
رابطه تان با احساساتتان چگونه است؟ اصلا آن ها را می شناسید؟ می توانید نامشان را بگویید؟ در شرایط مناسب می توانید به شیوه ای درست و مناسب آن ها را ابراز کنید و نشان بدهید؟ یا با آن ها بیگانه هستید و نمی دانید چطور باید در ظاهر آن ها را نشان بدهید؟ کسانی که خود را جزو دسته اول می دانند، دارای شاخص دیگری ازسلامت روان هستند.
دنبال راهکارهای متفاوت
اهل فرورفتن به دنیای خیال هستید تا از این طریق به راهکارهای متفاوت بیندیشید؟ احساس می کنید توانایی دارید که با راهکاری جدید کاری ر ا انجام دهید؟ همین که اهل این تصورات باشید، نقطه امیدوارکننده ای است. این ویژگی را حفظ کنید.
نوع نگاه به خطای انسانی
آیا احساس می کنید دارای تفکرات غیرمنطقی هستید؛ مثلا توقع دارید هیچ اشتباه و خطایی از شما یا دیگران سر نزند؟ یا این که می دانید بروز اشتباه از خودتان یا هر کس دیگری امری طبیعی است؟ این گونه نگاه کردن به مسائل یعنی واقعیت آن ها را دیدن و پذیرفتن شاخص دیگری از سلامت روان است. اگر توانایی های خودتان را می شناسید و تلاش می کنید آن ها را به کار ببندید و اگر می توانید با دیگران به خوبی ارتباط برقرار و این ارتباط را حفظ کنید، شما نشانه های خوبی از سلامت روان را دارید.


telegram2 files