تحقیر و نادیده گرفته شدن موجب تشدید وسواس می شود!

تحقیر و نادیده گرفته شدن موجب تشدید وسواس می شود!

به گزارش سایک نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، افراد وسواسی معمولاً گرفتار افکار و تصوراتی مداوم و ناخواسته هستند که تکرار این اعمال در نهایت موجب افزایش اضطراب و نگرانی می شود، زیرا فرد شخصیت قبلی خود را تخریب می کند و از طرفی اطرافیان و اعضای خانواده به چشم یک بیمار به وی می نگرند.

متاسفانه به علت تربیت تک بعدی و انعطاف ناپذیری شخصیت وسواسی خصوصا در سنین پایین تر  در نتیجه رفتارهایی از جمله تحقیر و بی ارزش دانستن نیاز فرزند، نادیده گرفتن توانایی و الگو برداری غلط از رفتار والدین باعث تشدید این اختلال در فرد می شود.

والدین نقش مهمی در کاهش اختلال وسواس در فرزند خود دارند و پیش از درمان این مشکل در فرد، رفتارهای پدر و مادر باید تغییر کند.

گفتنی ست، اختلال وسواس فکری عملی ،  با اشتغال ذهنی مفرط درمورد نظم و ترتیب و امور جزئی و همچنین کمال‌طلبی همراه است، تا حدی که به از دست دادن انعطاف‌پذیری، صراحت و کارایی می‌انجامد.
در اختلال وسواسی-فکری عملی افکار وسواس‌گونه و اضطراب‌آور با وسواس‌های عملی همراه می‌شود. این وسواس‌های عملی کارهایی وسواس‌گونه هستند که شخص در راه کاهش وسواس‌های فکری خود انجام می‌دهد. این رفتارها، تکراری و کلیشه‌ای و تا اندازه‌ای غیرارادی هستند.

برای درمان وسواس از روش هایی مانند روان درمانی و درمان رفتاری شناختی استفاده می شود که در این روش فرد به تدریج با عامل ترس روبه رو شده و این تکرار به مرور از اضطراب وی می کاهد.


telegram2 files