بیمه ها به تعرفه های مناسب خدمات حوزه سلامت روان پایبند باشند

بیمه ها به تعرفه های مناسب خدمات حوزه سلامت روان پایبند باشند

به گزارش سایک نیوز به نقل از مهر، محمد اربابی دبیر علمی سی و سومین کنگره سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران، گفت: خدمات حوزه سلامت روان از تعرفه واقعی برخوردار نیست به همین دلیل نیاز است وزارت بهداشت تمهیداتی بیاندیشند.

وی در ادامه به ارائه خدمات حوزه سلامت روان با تعرفه های مناسب اشاره و تصریح کرد: ضروری است سازمان های حمایت گر و بیمه ها نیز به تعرفه ها پایبند باشند اما متاسفانه هنوز خدمات سلامت روان از تعرفه واقعی برخوردارنشده است.

اربابی افزود: وزارت بهداشت برای برخورداری بیشتر مردم از خدمات بهداشت و درمان طرح تحول سلامت را اجرا کرده است لذا برای بهبود وضعیت سلامت روان و برخورداری مردم از خدمات واقعی نیاز است این حوزه نیز در این برنامه دیده و به مردم معرفی شود.

وی ساماندهی ورود افراد غیر متخصص به حوزه سلامت روان را از دیگر مسائل این حوزه عنوان کرد و یادآور شد: در بحث انجام خدمات حوزه روانپزشکی چارچوبی تعریف شده جهت همکاری بین گروههای مختلف وجود دارد که باید با معرفی  آن زمینه مشارکت را مشخص کرد!


telegram2 files