انتخاب مجدد دکتر عباسعلی اللهیاری به عنوان ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

انتخاب مجدد دکتر عباسعلی اللهیاری به عنوان ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

 

به گزارش سایک نیوز به نقل از سایت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، دوشنبه مورخ ۹۵/۷/۱۹ یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای مرکزی با دستور جلسه انتخابات ریاست موضوع ماده ۸ قانون سازمان تشکیل و جناب آقای دکتر عباسعلی اللهیاری با اکثریت آراء به عنوان رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردید.

 


telegram2 files