تمایل جوانان ایرانی به “ازدواج سپید” و کاهش آمار ازدواج

تمایل جوانان ایرانی به “ازدواج سپید” و کاهش آمار ازدواج

به گزارش سایک نیوز به نقل از ایسنا، دکتر محسن آشوری جامعه شناس ، در خصوص سن ازدواج جوانان گفت: موضوع ازدواج و افزایش سن ازدواج در کشور رابطه بسیار مستقیمی با میزان آسیب‌های اجتماعی در کشور دارد ،بهترین و مناسب‌ترین سن ازدواج برای دختران ۱۸ تا ۲۴ سال و برای پسران بین ۲۴ تا ۲۸ است که مورد تایید حوزه‌های روانشناسی است.

وی در خصوص این آسیب ها ادامه داد: ازدواج سپید نتیجه کاهش ازدواج در کشور و افزایش سن ازدواج است.

این آسیب شناس اجتماعی با اشاره به این که امروزه آمارهای ازدواج رو به کاهش است، عنوان کرد: جوانان امروزی برای ازدواج دارای مشکلاتی هستند که آن‌ها را از پذیرش مسئولیت دور می‌کند.

دکترحسین جعفری، رواشناس و کارشناس خانواده نیز در خصوص سن ازدواج، اظهار داشت: در حال حاضر سن میانگین دختران برای ازدواج بالای ۲۸ سال و برای پسران بالای ۳۳ سال است که آمار نگران کننده ای برای آینده کشور به حساب می‌آید و با در نظر گرفتن تمام شرایط در کشور متاسفانه سن ازدواج از سن ازدواج بر اساس بلوغ نکاح بسیار بالاتر است.


telegram2 files