طرح تشکیل فراکسیون پیشگیری از اعتیاد به صحن علنی مجلس می رود

طرح تشکیل فراکسیون پیشگیری از اعتیاد به صحن علنی مجلس می رود

به گزارش سایک نیوز به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر ، علی کاظمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت : در حال حاضر با توجه به شیوع اعتیاد به مواد مخدر صنعتی ، شیمیایی و مواد روان گردان بویژه در میان نوجوانان و جوانان ، ضرورت ایجاد فراکسیون پیشگیری از این معضل بیش از پیش احساس می شود. وی در همین راستا از تشکیل فراکسیون پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در راستای مقابله با اعتیاد و جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از آن خبر داد.

وی ادامه داد : بر اساس گفت و گوهایی که با سایر نمایندگان مجلس شده و تاکید آنان بر اهمیت مقابله با اعتیاد ، طرح تشکیل فراکسیون پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر مطرح شد و بزودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارایه می شود.
کاظمی تاکید کرد : بحث اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر از ضروریات جامعه است زیرا تمامی ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی و غیره را تحت الشعاع قرار می دهد و افزود : وقتی هر شهروندی در این زمینه احساس مسوولیت کند، زنجیره های آموزش ، پیشگیری ، درمان و حمایت نیز به هم متصل می شود.
وی نقش مردم در این زمینه را تعیین کننده دانست و بر آموزش های درست به فرزندان برای مصون ماندن در برابر وسوسه مصرف مواد ، هدایت معتادان به سمت درمان و حمایت و پذیرش های شغلی ، خانوادگی و اجتماعی پس از بهبودی تاکید کرد.

 


telegram2 files