بازنگری پرسشنامه سلامت روان دانشجویان

بازنگری پرسشنامه سلامت روان دانشجویان

مدیرکل مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از بازنگری پرسشنامه سلامت روان دانشجویان در کارنامه سلامت در سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود: پس از بازنگری به موارد تحصیلی دانشجویان توجه بیشتری شده است.

به گزارش سایک نیوز به نقل از ایسنا، دکتر حمید یعقوبی، با بیان اینکه کارنامه سلامت جسم و روان برای همه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های غیرانتفاعی که سرانه مشاوره‌ای می‌گیرند از ابتدای سال تحصیلی اجرا می‌شود، افزود: این کارنامه برای دانشجویان جدیدالورودی که در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که در دوره‌های روزانه یا شبانه تحصیل می‌کنند، اجرا می‌شود.

وی از بازنگری پرسشنامه سلامت روان در کارنامه مذکور خبر داد و گفت: در پرسشنامه قبلی ماهیت برخی سئوال‌ها شبیه به یکدیگر بود و دانشجویان گمان می‌کردند که برخی سئوالات تکراری است. به همین علت و به دلیل سهولت در اجرا و اینکه پر کردن پرسشنامه وقت کمتری از دانشجویان بگیرد تعداد سئوالاتی که مربوط به سلامت روان دانشجویان بود، کاهش پیدا کرد.

مدیرکل مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ادامه داد: در بازنگری جدید سئوالات به روز شده است و مسائل تحصیلی و برخی از دغدغه تحصیلی دانشجویان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

تکمیل کارنامه سلامت توسط دانشجویان به صورت الکترونیکی

یعقوبی در ادامه از تکمیل کارنامه سلامت توسط دانشجویان به صورت الکترونیکی در برخی دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: برخی از دانشگاه‌ها که شرایط لازم را دارند می‌توانند کارنامه سلامت را به صورت الکترونیکی در اختیار دانشجویان قرار دهند. البته چنانچه کارنامه به صورت الکترونیکی در اختیار دانشجویان قرار گیرد، دانشجویان باید  در مراکز مشاوره یا بهداشت درمان حضور داشته باشند تا در صورت نیاز از اطلاعات کارشناسان و روان‌شناسان استفاده کنند.

وی با بیان اینکه کارنامه سلامت دارای دو مرحله عام و اختصاصی است، توضیح داد: مرحله نخست که مرحله عام نام دارد برای همه دانشجویان اجرا می‌شود اما مرحله دوم فقط برای دانشجویانی اجرا می‌شود که در مرحله نخست تشخیص داده شده است که نیازمند مشاوره و راهنمایی هستند. در این شرایط مراکز مشاوره و بهداشت و درمان باید پیگیر این دانشجویان باشد.


telegram2 files