خجالتی بودن دردسر ساز

خجالتی بودن دردسر ساز

خجالتی بودن می تواند دردسر ساز باشد. اجتناب یا بازداری هیجانی مشکلاتی را برای افراد خجالتی و اطرافیان آنها می شود.

اجتناب و بازداری شامل:

 • کنسل کردن موقعیت های اجتماعی در لحظه آخر
 • اجتناب از موقعیت هایی که سبب تبادلات اجتماعی مثبت می شود
 • تعداد دوستان بسیار کم و یا بدون دوست
 • اجتناب از فعالیت هایی که لذت بخش به نظر می رسند
 • منفعل، منفی باف و دارای عزت نفس پایین
 • دوستان، اعضای خانواده، معلم ها و مربیان آنها نگران وضعیت اینگونه افراد می باشند
 • استفاده بیش از حد از کامپیوتر که از نظر اجتماعی طبیعی نبوده و ارتباط چهره به چهره در آن اتفاق نمی افتد

مطالعات نشان داده دلایل اجتناب، بازداری و درماندگی شامل:

 • خلق و خو و تأثیرات زیست شناختی
  • گوشه گیر، اجتنابی، و به طرز محسوسی منفعل
  • در هنگام کمبود پشتیبانی، بسیار حساس
  • عملکرد احساسی پایین در ارتباط با اعضای خانواده و یا برخی موقعیت ها
 • رخداد های استرس آور زندگی
  • تجربیات شرم آور
  • تغییراتی بزرگ مانند تغییر مدرسه یا شهر
  • تغییرات ناگهانی یا شکست در زندگی خانوادگی
 • ارتباطات خانوادگی منفی
  • انتقادات و ایرادگیری مکرر والدین در جهت شکل دهی رفتار مطلوب در کودک، کنترل بسیار بالای والدین بدون هیچگونه احساسی
  • ارتباطات خانوادگی آشفته و بی توجهی
 • محیط استرس آور مدرسه یا کار
  • محیطی بسیار خصمانه، انتقادی و رقابتی
  • بیان عملکرد ضعیف در جمع دیگران و ایجاد شرم در فرد
  • پاداش دهی به رفتارهای نامناسب و بی توجهی و یا تشویق قلدری و دست انداختن دیگری در محیط

چگونه دوستان مورد اعتماد، اطرافیان و معلمان می توانند کمک کنند

انتظارات مناسبی تعیین کنید

 • در حالی که با ناراحتی فرد خجالتی همدردی می کنید و او را درک می کنید از او انتظارات واقعی داشته باشید.
 • آنها را تشویق کنید تا در مورد تجربیات روزانه خود صحبت کرده و احساس خود را در مورد آن بیان کنند.
 • تعارض بین نیاز به تعلق خاطر داشتن و ترس از طرد را توضیح دهید.
 • موقعیت هایی که در او ایجاد اضطراب می کند را با او تمرین کنید.
 • به او کمک کنید تا هدف های رفتاری مشخص و قابل کنترلی را تعیین کرده و در مورد ابزارهای رسیدن به آنها به نتیجه برسد.
 • در مورد افکار منفی آنها در ارتباط با دیگران با او صحبت کرده و افکار جایگزین مثبتی را پیشنهاد دهید.
 • از برچسب زدن و فشار آوردن به او برای عملکرد بهتر دوری کنید.
 • به خاطر داشته باشید که خجالتی بودن و اضطراب اجتماعی تجربه ای جهانی است که در بسیاری از افراد و در بسیاری از سنین وجود دارد.

روانشناس می تواند کمک کند

 • گروه درمانی می تواند مکانی را برای جستجو، به تجربه در آوردن، آزمایش فرضیات مثبت در مورد خود و روابط اجتماعی و بهبود روش های ارتباطی در اختیار این افراد قرار دهد.
 • یک درمان موفق می تواند موانع مرتبط با فعالیت را کاهش داده و ریسک پذیری مناسب و پذیرش خود را در فرد افزایش دهد.
 • درمان فردی به فرد این امکان را می دهد که بتواند در مورد نیازها، عقاید، باورها و رفتارهای افراد بدون احساس فشار از جانب دیگران اطلاعات کسب کند.
 • درمان فردی و گروهی به مراجع کمک می کند که از طریق کاهش افکار خودآیند منفی، مقصر دانستن خود و خجالت از طریق ایجاد دید مثبت و الگوی مؤثر رفتاری، همدردی بیشتری با دیگران احساس کند.
 • درمان دارویی به فرد شهامت روبرو شدن با موقعیت هایی که از آن می ترسید، را می دهد.

تیم تخصصی سایک نیوز

http://www.apa.org/helpcenter/shyness.aspx


telegram2 files