نیروی عادت (علت آنچه در زندگی و کارمان انجام می‌دهیم چیست)

نیروی عادت (علت آنچه در زندگی و کارمان انجام می‌دهیم چیست)

نام: نیروی عادت (علت آنچه در زندگی و کارمان انجام می‌دهیم چیست)

نویسنده: چارلز دیوهیگ

مترجم: علی هداوند

انتشارات: پندار تابان

سال انتشار: ۱۳۹۵

تعداد صفحه: ۳۲۸

قیمت: ۲۳۰۰۰ تومان

چارلز دیوهیگ در کتاب نیروی عادت ما را به دنیای هیجان‌انگیز یافته‌های علمی می‌برد و به ما توضیح می‌دهد چرا عادت‌ها پدید می‌آیند و چگونه می‌توان آن‌ها را تغییر داد. دیوهیگ اطلاعات علمی را در قالب روایت به گونه‌ای بیان می‌کند که ما را از دنیای کار و تجارت و شرکت‌های بزرگ اقتصادی مانند استارباکس به جنبش‌های مدنی و مبارزه برای کسب حقوق شهروندی می‌برد و خصلت‌های طبیعی و نیروهای بالقوه انسان را به زیبایی شرح می‌دهد.

نیروی عادت

در کتاب نیروی عادت با مباحث بسیار جالب و هیجان‌انگیزی آشنا می‌شویم. مباحثی مانند: روش‌هایی برای ورزش‌کردن منظم، کم‌کردن وزن، مثمرثمر بودن، رسیدن به موفقیت و پی‌بردن به شیوه‌های عادت. با بهره‌مند شدن از این دانش می‌توانیم کار و تجارت و جامعه و زندگی خود را دگرگون کنیم.


telegram2 files