انگیزش و هیجان

انگیزش و هیجان

نام: انگیزش و هیجان

نویسنده: محمدکریم خداپناهی

سال انتشار: ۱۳۹۵

انتشارات: سمت

تعداد صفحه: ۳۶۶

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

در این اثر سعی شده تا متغیرهای مداخله‌گر درون ارگانیزمی، از دیدگاه‌های مختلف روان‌شناسی مورد بحث قرار گیرد و در چارچوب این مباحث روشن شود که کدام نظریه‌ها از جنبه تاریخی اهمیت دارند، کدام نظریه‌ها در حال حاضر مبنای کار محققان این رشته‌اند و کدام نظریه‌ها می‌توانند در آینده سیر تحولی داشته باشند.

انگیزش و هیجان

کتاب از پنج بخش تشکیل شده که عناوین آن عبارتند از: تعریف و جایگاه انگیزش در روان‌شناسی و اساس فیزیولوژیکی آن، نظریه‌های کاهش کشاننده‌ای، نظریه‌های انتظار- ارزش، نظریه‌های شناختی، هیجان


telegram2 files