رویکردهای کلی یادگیری (سطحی عمیق)

رویکردهای کلی یادگیری (سطحی عمیق)

نام: رویکردهای کلی یادگیری (سطحی عمیق)

نویسندگان: عباس صادقی – حسین واحد – غلام‌حسین نیافر – ستاره عزیزی

سال انتشار: ۱۳۹۵

انتشارات: جاودانه

تعداد صفحات: ۱۸۴

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

رویکردهای یادگیری معرف تصورات یا دیدگاه‌هایی یادگیرنده از فرآیند یادگیری هستند و بر چگونگی کسب تجربه از موقعیت یادگیری، استفاده از راهبرهای متفاوت برای جریان یادگیری و انگیزه زیربنایی یادگیرنده از یادگیری اشاده دارند.

رویکردهای کلی یادگیری (سطحی عمیق)

در واقع، یادگیرندگان به طور کلی به سه شکل با تکالیف یادگیری درگیر می‌شوند که به رویکردهای عمیق و سطحی یادگیری معروف هستند که به رفتار حاصل از تفسیر آموزشی و وظایف یادگیرنده وابسته هستند. این تفسیرها باعث شکل گیری انگیزه یادگیری و فرایندهای متمایزی در قالب راهبردهای یادگیری می شوند.


telegram2 files