چرخه های بیوریتم

چرخه های بیوریتم

چرخه های بیوریتم ، تلاشی است در جهت پیش بینی جنبه های گوناگون زندگی افراد از طریق شناسایی چرخه های ساده ریاضی. بسیاری از دانشمندان این ایده را نوعی شانس و اقبال دانسته و یا آن را شبه علم معرفی می کنند اما برخی دیگر بر اساس پژوهش های انجام شده آن را علمی می دانند. بهتر است با این مفهوم آشنا شده تا بتوانیم آن را از نظر علمی یا غیر علمی بودن مورد بررسی قرار دهیم.

با توجه به تئوری بیوریتم، زندگی افراد تحت تأثیر چرخه های بیولوژیکی ریتمیک قرار دارد که توانایی او را در فعالیت های مربوط به دامنه های گوناگون ذهنی، جسمی و عاطفی تحت تأثیر خود قرار می دهد. این چرخه ها از بدو تولد آغاز شده و به شیوه ای ثابت (موج سینوسی) در طول زندگی نوسان دارد. از طریق طراحی این امواج با معادلات ریاضی، گفته می شود که می توان سطح توانایی افراد در هر کدام از این دامنه ها را به صورت روزانه مورد پیش بینی قرار داد. این تئوری بر اساس این نظر که توابع پسخوراند زیستی شیمیایی و ترشح هورمونی در درون بدن می تواند یک رفتار سینوسی را در طول زمان نشان دهد، ساخته شده است.

اکثر مدل های بیوریتم از سه چرخه استفاده می کنند: چرخه جسمانی ۲۳ روزه، چرخه احساسی ۲۸ روزه و چرخه ذهنی ۳۳ روزه. اگرچه چرخه ۲۸ روزه با چرخه قاعدگی در بانوان یکسان به نظر می رسد، که به آن چرخه زنانه گفته می شود، اما دو چرخه دیگر هماهنگ سازی خاصی با یکدیگر ندارند.  هر کدام از این چرخه ها، زمانی که از صفر می گذرند، که به آن “روزهای بحرانی” ریسک پذیری یا عدم اطمینان می گویند، بین دو سر طیف بالا و پایین سینوسی متفاوت هستند.

به علاوه این سه چرخه، بر اساس ترکیب خطی آنها، یا ریتم های کوتاه تر یا بلند ترشان، چرخه های دیگری نیز معرفی شده اند. از میان انها می توان به چرخه بصیرت، معنوی، هشیاری و زیبایی اشاره کرد.

جزئیات ابتدایی مربوط به هر ریتم
بیوریتم، چرخه ها و خط بحران

جزئیات ابتدایی مربوط به هر ریتم

 • چرخه جسمانی
  – ۲۳ روزه
  – هماهنگی (تناسب)
  – قدرت و نیرو
  – سلامت
 • چرخه احساسی
  – ۲۸ روزه
  خلاقیت
  – حساسیت
  – خلق
  – ادراک
  – هشیاری (آگاهی)
 • چرخه ذهنی (عقلانی)
  – ۳۳ روزه
  – زیرکی
  – کارکرد تحلیلی
  – تحلیل های منطقی
  – یادآوری یا حافظه
  – ارتباطات

به طور خلاصه می توان گفت جداول بیوریتم، قوانینی را مشخص می کنند که ما تحت تأثیر چرخه های جسمانی، عاطفی و ذهنی قرار می گیریم. بسیاری از افراد عنوان کرده اند که می توانند عملکرد خود در زندگی را با نظارت بر حداکثر یا حداقل این چرخه ها بالا برده و بر اساس آن عمل کنند. به عنوان مثال، ممکن است ثبت نام خود برای شرکت در آزمونی مهم را به روزهایی موکول کنید که در چرخه ذهنی نمره بالایی در آن روز دارید، و یا می توانید صحبت کردن با افراد مهم زندگی خود را در روزهایی انجام ندهید که از نظر عاطفی نمره پایینی را در چرخه دارید. این چرخه ها به ویژه چرخه جسمانی می تواند در برنامه ریزی و زمان بندی تیم های ورزشی نیز کاربرد فراوانی داشته باشد.

تیم تخصصی سایک نیوز

http://www.facade.com/biorhythm

https://en.wikipedia.org/wiki/Biorhythm

http://www.biorhythm-calculator.net/


telegram2 files