بیانیه دکتر جواد خلعتبری بازرس منتخب انتخابات چهارمین دوره سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

بیانیه دکتر جواد خلعتبری بازرس منتخب  انتخابات چهارمین دوره سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

به گزارش سایک نیوز به نقل از سایت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور دکتر جواد خلعتبری بازرس منتخب چهارمین دوره شورای مرکزی در پاسخ به درخواست ریاست سازمان مبنی بر اظهار نظر در خصوص غیر قانونی بودن جلسه انتخاب رئیس سازمان که در ٩۵/۵/٢۵ و بدون اطلاع ریاست سازمان برگزار گردیدطی نامه ای به این مهم پاسخ دادند. مضمون نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر اللهیاری

ریاست محترم سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

سلام علیکم

با احترام فراوان بازگشت به نامه شماره  ۸۷۹۶ / ن ر مورخه ۹۵/۵/۳۰  به استحضار می رساند اینجانب دکتر جواد خلعتبری عضو هیأت بازرسی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور که اعتبار نامه خود را در جلسه مورخ ۹۵/۴/۳۱ بر اساس رأی حداکثری روان شناسان و مشاوران کشور دریافت نمودم و در آن جلسه پس از دریافت اعتبار نامه تمامی دوستان و اعضای شورای مرکزی سازمان اذعان نمودند به دلیل تعطیلی اکثر دانشگاه های کشور در مرداد ماه جلسه بعدی با هماهنگی قبلی در شهریور ماه برگزار گردد . بر همین اساس اینجانب در هفتخ دوم مرداد ماه از کشور خارج شده و پس از بازگشت در کمال ناباوری مشاهده نمودم که جلسه ای در تاریخ ۹۵/۵/۲۵ بدون هماهنگی با اینجانب به اعضای شورای مرکزی اطلاع رسانی گردیده و در آن جلسه من ضمن اشاره به قرار برگزاری جلسه در شهریور ماه ، با تشکیل جلسه فوق مخالفت نمودم . اما به نظر می رسید که این جلسه به منظور تقدیر و تشکر از بازرسان دوره قبل برگزار گردیده اما در کمال ناباوری مشخص شد که جلسه جهت تعیین رئیس جدید سازمان می باشد که باز هم اینجانب اعتراض نمودم که این امر بدون حضور رئیس قبلی سازمان امکان پذیر نمی باشد و پس از صحبت های متعدد و رایزنی با اعضای شورا نتیجه بر این شد که جهت تعیین رئیس جدید سازمان رأی گیری صورت گیرد . همچنان برای اینجانب این تشکیک وجود دارد که بر اساس ماده ۱۴ مندرج در قانون سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید هیچ گونه وظیفه ای در خصوص برگزاری جلسه ای برای تعیین رئیس سازمان توسط هیأت بازرسان پیش بینی نشده است . لذا اینگونه برداشت می نمایم که این جلسه پایه و اساس قانونی ندارد . مراتب جهت اطلاع به حضورتان ایفاد می گردد.


telegram2 files