بانک اطلاعاتی سنجش سلامت و کیفیت زندگی راه اندازی شد

بانک اطلاعاتی سنجش سلامت و کیفیت زندگی راه اندازی شد

پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی بانک اطلاعاتی سنجش سلامت و کیفیت زندگی را راه‌اندازی کرده است.

به گزارش سایک نیوز به نقل از ایسنا، محمود طاووسی، معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، با بیان اینکه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی، بانک اطلاعاتی در خصوص سنجش سلامت و کیفیت زندگی راه‌اندازی کرده است، اظهار کرد: با توجه به نیاز روز افزون پژوهشگران و محققان به ابزارهای سنجش سلامت و کیفیت زندگی وابسته به سلامت، پایگاه اینترنتی بانک اطلاعاتی ابزارهای سنجش سلامت و کیفیت زندگی با هدف حفظ حقوق معنوی مولفان،‌ مترجمان و پژوهشگران و همچنین اطلاع‌رسانی به جامعه علمی کشور و دسترسی آسان به پرسشنامه‌های استاندارد و بین‌المللی و اندازه‌گیری سلامت و کیفیت زندگی به خصوص گونه فارسی آنها ایجاد شده است.

وی به گوناگونی پرسشنامه‌های موجود در این بانک اطلاعاتی اشاره کرد و افزود: این پرسشنامه‌ها شامل پرسشنامه‌های عمومی سلامت و کیفیت زندگی، پرسشنامه‌های اختصاصی سلامت و کیفیت زندگی، گونه‌های متفاوت یک پرسشنامه و هرگونه پرسشنامه اندازه‌گیری موضوعات وابسته به کیفیت زندگی و سلامت می‌شود.

طاووسی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، حضور متخصصان و صاحب نظران در این پژوهشکده را در راستای ارائه راهکارهایی جهت حل مسائل بهداشتی، ‌درمانی و ارتقای سطح سلامت افراد جامعه مورد تاکید قرار داد و گفت: محورهای فعالیت این متخصصان در زمینه پژوهش،‌ آموزش و ارائه خدمات در جهت بهره‌مند ساختن جامعه از این امکانات است.

معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی همچنین پژوهشکده علوم بهداشتی را مرجع استانداردسازی ابزارهای سنجش سلامت و کیفیت زندگی وابسته به سلامت دانست و افزود: محققان این پژوهشکده تا پایان تیرماه سال جاری، حدود ۴۲۰ مقاله علمی در مجامع بین‌المللی ارائه نموده و بیش از ۵۵۰ عنوان مقاله در نشریات علمی داخلی و خارجی منتشر کرده‌اند.

گفتنی است؛ بانک اطلاعاتی ابزار سنجش سلامت و کیفیت زندگی یک جویشگر (موتور جستجو) است و پژوهشگران و محققان می‌توانند با ورود به نشانی اینترنتی (http://www.qolbank.ir) اطلاعات مربوط به گونه فارسی پرسشنامه‌های اندازه‌گیری سلامت و کیفیت زندگی خود را در اختیار این بانک قرار دهند.


telegram2 files