برگزاری دومین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان

برگزاری دومین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان

کودکان، نحوه تربیت آنها، نوجوانان و بحران های خاص دوره سنی آنان همواره کانون توجه روانشناسان برای انجام پژوهش های علمی بوده است. و ارتقای سلامت خانواده در کنار تربیت صحیح فرزندان یکی از اهداف اصلی و کاربردی در خانواده هاست. با توجه به اهمیت این موضوع دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری  انجمن روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دومین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان را در تاریخ 26 و 27 آبان ماه سال 1394 برگزار می کند. این کنگره در راستای  هدف گسترش پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه در عرصه روان‌شناسی کودک و نوجوان، پیشبرد مرزهای دانش و به روز سازی و آگاهی بخشی جامعه علمی از جدیدترین دستاوردهای علمی و تخصصی جهان با موضوع اصلی ارتقای سلامت روان در حوزه‌های خانواده، نظام‌های آموزشی، رسانه، هنر و خانواده، برگزار می شود.

برای مطالعه جزئیات اهداف و محورهای کنگره و یا ارسال چکیده مقاله در این کنگره  بر روی لینک زیر کلیک کنید:

برگزاری دومین کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان

روانشناسی کودک و نوجوان


telegram2 files