بین هوش و تبعیض و تعصب رابطه وجود دارد

بین هوش و تبعیض و تعصب رابطه وجود دارد

تعصب و تبعیض به طور طبیعی در ذات و سرشت انسان ها وجود دارد، اما مطالعه ای جدید نشان داده است آنچه ما انتخاب می کنیم تا از آن متنفر باشیم ممکن است به هوش عمومی ما ارتباط داشته باشد.

به گزارش سایک نیوز به نقل از مهر، یافته ها تاییدکننده این باور است که انسان ذاتاً از کسی بدش می اید که متفاوت از خودش، مثلا از لحاظ تفکر و دیدگاه، باشد.

طبق این مطالعه، افراد دارای ضریب هوشی پایین تر که از طریق توانایی شناختی اندازه گیری می شود، بیشتر تمایل دارند نسبت به گروه های غیرقراردادی و همچنین گروه های اقلیت نظیر افرادی که بواسطه نژاد یا جنسیت شان تعریف می شوند، تبعیض قائل شوند.

از سوی دیگر، افراد دارای ضریب هوشی خیلی بالا، بیشتر نسبت به گروه های اکثریت و افرادی که حق انتخاب بیشتری در روابط شان دارند، تبعیض نشان می دهند.

یافته های این مطالعه مبتنی بر نتایج پرسشنامه تکمیل شده توسط ۵۹۱۴ فرد داوطلب در ایالات متحده است. محققان این مطالعه، مارک برندت از دانشگاه تیلبرگ هلند و جرت کروفورد از کالج نیوجرزی میزان هوش این افراد را اندازه گیری کردند و سپس از آنها پرسیدند که آیا نسبت به گروهی خاص متشکل از ۲۴ گروه مختلف، عقیده خاصی دارند یا نه.

نتایج نشان داد هم افراد دارای میزان بالای ضریب هوشی و هم میزان پایین ضریب هوشی، تبعیض و تعصب مشابهی نسبت به گروه های مختلف نشان دادند.

یافته ها نشان داد توانایی شناختی پایین یا بالا، در قالب ضریب هوشی و توانایی کلامی، تنها پیش بینی کننده تبعیض نسبت به گروه های خاص است.

آنالیز نتایج نشان داد افراد دارای سطح بالاتر و پایین تر توانایی شناختی تقریبا دارای سطح یکسان تعصب نسبت به گروه ها هستند.


telegram2 files