برگزاری نخستین همایش بین المللی روانشناسی فرهنگی

برگزاری نخستین همایش بین المللی روانشناسی فرهنگی

نخستین همایش بین المللی روانشناسی فرهنگی اواخر سال جاری در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می شود.

به گزارش سایک نیوز به نقل از مهر، محمدحسین ایمانی خوشخو – رئیس دانشگاه علم و فرهنگ با اعلام این خبر گفت: این همایش با هدف شناسایی و بررسی کمی و کیفی تاثیر فرهنگ بر مولفه های روانشناختی انسان معاصر از سوی معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار و فراخوان و جزییات همایش در آینده نزدیک به اطلاع پژوهشگران و علاقه مندان می رسد.

وی با تاکید بر اهمیت «روانشناسی فرهنگی» در دنیای معاصر گفت: علیرغم اینکه مبحث روانشناسی فرهنگی سابقه و پیشینه طولانی ندارد، پژوهش های متعدد و متنوعی در دیگر کشورها در این موضوع انجام شده است اما در کشور ما هنوز روانشناسی فرهنگی مورد توجه لازم قرار نگرفته و پژوهشی درباره آن انجام نشده است.

ایمانی خوشخو افزود: جای خالی نگاه علمی و پژوهشی به این مبحث با توجه به شرایط زندگی و فشارهای روانی انسان معاصر در عصر اطلاعات و ارتباطات احساس می شود و بر همین اساس دانشگاه علم و فرهنگ تلاش می کند با مشارکت و همراهی پژوهشگران، استادان، مراکز علمی، فرهنگی و نهادهای مسوول با برگزاری این همایش توجه جامعه علمی و دانشگاهی و همچنین مردم را به این موضوع معطوف کند.

رئیس دانشگاه علم و فرهنگ پرداختن به روانشناسی فرهنگی با توجه به مشخصه های یک فرهنگ را ضروری خواند و افزود: تنوع و تفاوت های فرهنگی ضرورت و اهمیت بررسی تاثیر هر فرهنگ بر مولفه های روانشناختی را یادآور می شود و چنانکه تنوع فرهنگی وجود دارد، تنوع روانشناسی فرهنگی نیز مفهوم پیدا می کند.

وی یادآور شد: بنابراین بررسی و شناسایی تاثیر فرهنگ ایرانی-اسلامی بر ابعاد روانشناختی انسان معاصر نیز می تواند در این همایش مورد توجه جدی قرار گیرد.

ایمانی خوشخو گفت: این همایش می تواند نقطه آغازی برای ارتباط میان پژوهشگران، استادان، دانشجویان، سیاستگذاران و مسوولان باشد و با پرداختن به محورهایی مانند خانواده، آسیب های اجتماعی، جامعه، اخلاق، قانون، دین و معنویت با نگاه روانشناسی فرهنگی، زمینه ها و پایه های پژوهشی را نیز برای نهادهایی مانند مرکز الگوی- اسلامی ایرانی پیشرفت، شورای تحول علوم انسانی فراهم کند.


telegram2 files