آموزش های پیش از ازدواج در شکل گیری یک خانواده موفق تاثیرگذار است

آموزش های پیش از ازدواج در شکل گیری یک خانواده موفق تاثیرگذار است

حمید پور شریفی ، رئیس کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده، رئیس کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده گفت : یکی از مهمترین عوامل اثر گذار در حوزه طلاق فقدان آموزش های پیش از ازدواج است.
به گزارش سایک نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ، سومین جلسه کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده با حضور دکتر حمید پورشریفی رئیس کمیسیون دکتر صبحی مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده و نمایندگان وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم،وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

دکتر پور شریفی با تاکید بر ضرورت آموزش پیش از ازدواج افزود: یکی از مهمترین عوامل اثر گذار در حوزه طلاق فقدان آموزش های پیش از ازدواج است. در حال حاضر مراکز مختلف وظیفه آموزش را عهده دار هستند که در این طرح قصد داریم این آموزش ها را ساماندهی کنیم.

پورشریفی  با اشاره به جایگاه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان تصریح کرد: ستاد ملی ساماندهی امور جوانان متشکل از دستگاه های مختلف می باشد و وظیفه وزارت ورزش و جوان ان اینست که یک هم افزایی در حوزه مسائل جوانان بین سایر دستگاه ها ایجاد کند . ما در طرح آموزش پیش از ازدواج زوج های جوان به دنبال تجمیع توانایی دستگاه ها هستیم و از همه دستگاه ها خواهش می کنیم رویکرد و عملکرد فرا دستگاهی داشته باشند.

رئیس کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده در ادامه افزود: مسئله مشخص ما در موضوع ازدواج اینست که یکسری آسیب هایی در موضوع ازدواج وجود دارد و ما می خواهیم با هم افزایی ظرفیت ها ی دستگاه ها با این آسیب ها مقابله کنیم. به این منظور لازم است ظرفیت ها را شناسایی کنیم ، موانع را بشناسیم و بتوانیم به یک طرح جامع دست پیدا کنیم.

در ادامه این جلسه صبحی مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده و دبیرکمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده با بیان اهمیت آموزش های پیش از ازدواج افزود: تمام شواهد پژوهشی نشان از اثر بخشی فعالیت های آموزشی دارد و قطعا آموزش های پیش از ازدواج در شکل گیری یک خانواده موفق تاثیرگذار است. همچنین تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر کاهش آمار طلاق خواهد داشت.

وی در ادامه تصریح کرد : دستگاه های مختلف در این حوزه دارای عملکرد مختلف بوده اند که قطعا ارزشمند است و ما در اجرای طرح  آموزش های پیش از ازدواج زوج های جوان از تجربیات سایر دستگاه ها استفاده می کنیم.


telegram2 files