کلید سوالات کنکور ۹۵ امشب منتشر می شود

کلید سوالات کنکور ۹۵ امشب منتشر می شود

به گزارش سایک نیوز به نقل ازروز ایرنا، سوالات گروه های آزمایشی در دفترچه های جداگانه منتشر شده است.
دفترچه سوالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی شامل دفترچه های ‘عمومی’، ‘فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی’، ‘اختصاصی’ و دفترچه های سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی شامل ‘عمومی’، ‘فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی’، ‘اختصاصی’ و ‘اصول و عقاید فقه’ است.
دفترچه های سوالات گروه آزمایشی هنر شامل ‘عمومی’، ‘فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی’، ‘اختصاصی’ و دفترچه های سوالات گروه آزمایشی علوم تجربی شامل ‘عمومی’، ‘فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی’ و ‘اختصاصی بهیاری’ است.
همچنین دفترچه های سوالات گروه آزمایشی زبان های خارجی شامل ‘عمومی’، ‘فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی’، ‘اختصاصی زبان انگلیسی’ و ‘اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه’ است.
دفترچه سوالات خارج از کشور نیز شامل دفترچه های ‘عمومی’، ‘اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی’، ‘اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی’، ‘اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی’، ‘اختصاصی گروه آزمایشی هنر’، ‘اختصاصی گروه آزمایشی زبان’، ‘فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیرانگلیسی’، ‘علوم انسانی (اصول عقاید و فقه)’، ‘علوم تجربی (بهیاری)’ و ‘اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه’ است.

کلید اولیه سوالات آزمون سراسری سال ۹۵ از ساعت ۲۱ امشب (یکشنبه ۲۷ تیرماه) از طریق سایت سازمان سنجش منتشر می شود.


telegram2 files