تزئین اتاق فروید با فرش ایرانی

تزئین اتاق فروید با فرش ایرانی

این اتاق روانکاوی زیگموند فروید و تخت او است که همچنان به همان صورت در موزه فروید نگهداری می شود و هرآنچه می بینید دستباف های عشایری ایران است: آن که روی دیوار است قفقازی ، روی کاناپه فرش قشقایی و روی زمین فرش هریس است.

اتاق روانکاوی زیگموند فروید

اتاق فروید و فرش ایرانی

اتاق روانکاوی زیگموند فروید

اتاق روانکاوی زیگموند فروید


telegram2 files