تقدیر و تشکر دکتر اللهیاری از اعضای حرفه روانشناسی و مشاوره

تقدیر و تشکر دکتر اللهیاری از اعضای حرفه روانشناسی و مشاوره

ریاست سازمان روانشناسی و مشاوره کشور، جناب آقای دکتر اللهیاری، از اعضای حرفه روانشناسی و مشاوره و همچنین اعضای شورای مرکزی و هیأت بازرسان در دوره سوم، طی نامه ای تقدیر و تشکر نمودند.

متن نامه به شرح زیر می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

از همه اعضای محترم حرفه روانشناسی و مشاوره که با رعایت اخلاق حرفه ای و قوانین انتخابات ، فضای سالمی را برای ارایه برنامه های کاندیدهای محترم و بحث و بررسی در خصوص آنها فراهم می سازند صمیمانه تشکر می کنم . همچنین به استحضار می رساند که گاهی در مباحث انتخاباتی ، پیام ها و نوشته هایی دیده می شود که فراتر از یک نقد برنامه و یا حتی نقد عملکرد محسوب می شود . چنین مطالبی ، به ویژه زمانی که درخصوص پیشکسوتان و سرمایه های اصلی سازمان و حرفه بیان شود و این عزیزان نه با نقد بلکه با نا ارزنده سازی مواجه می شوند بسیار ناراحت کننده ، غیر مقبول و به دور از انصاف و جوانمردی است ، فارغ از اینکه از طرف هر فردی و با هر جایگاهی بیان شده باشد .

اینجانب فرصت را مغتنم دانسته ، از اعضای محترم شورای مرکزی و هیأت محترم بازرسان در دوره سوم که تلاشهای ارزنده ای برای ارتقای روانشناسی و مشاوره و سازمان نظام داشته اند تقدیر و تشکر نمایم . تلاشهایی که تاکنون بررسی و به استحضار جامعه روانشناسی و مشاوره نرسیده است ، در شورای سوم بود که دبیرخانه شورا بطور قوی شکل گرفت ، آیین نامه نحوه اداری جلسات شورای مرکزی به تصویب رسید ، ساختار تشکیلاتی سازمان مصوب شد ، کمیسیونهای جدید مصوب گردید ، آیین نامه های متعدد بویژه همین آیین نامه انتخابات و نحوه اجرا و نظارت بر آن و …   به تصویب رسید . بارها اتفاق افتاد که شورا علاوه بر جلسات منظم در اولین دوشنبه هر ماه به دلیل کثرت دستور جلسات ناچاراً بطور فوق العاده تشکیل جلسه داد که منجر به رشد و بالندگی و نظم هر چه بیشر امور در سازمان گردید . اینجانب یک بار دیگر از این عزیزان سپاسگزارم و امیدوارم در مباحث انتخاباتی تمرکز بر برنامه های پیش رو باشد ، نقد ها به صورت سالم و سازنده انجام گیرد و سنت  قدردانی بویژه از بزرگان رشته و حرفه ، همواره سرلوحه قرار گیرد .

دکتر عباسعلی اللهیاری


telegram2 files